Cyfrowe mazowsze. Ułatwienia dla mieszkańców i przedsiębiorców

Swobodny wybór czasu i miejsca, wysoki komfort załatwiania spraw urzędowych, szeroki dostęp do kultury, opieki zdrowotnej czy biznesu to niewątpliwe zalety rozwiązań cyfrowych. Już dziś za sprawą  zdalnych rozwiązań informatycznych na Mazowszu z wielu usług można skorzystać bez wychodzenia z domu.

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2030 to jeden z pierwszych w Polsce tego typu dokumentów, regulujących kwestie związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego oraz usług, które mają usprawniać codzienne życie mieszkańców. Obejmuje m.in. edukację cyfrową, e-usługi, infrastrukturę techniczną oraz technologie informacyjno-komunikacyjne.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, rozwiązania cyfrowe przynoszą wiele korzyści i są cenne szczególnie w czasie pandemii.

– Pandemia koronawirusa sprawiła, że wiele instytucji i przedsiębiorstw przeniosło się do internetu, pracujemy i uczymy się zdalnie. Mając komputer, smartfon czy tablet w domowym zaciszu, unikając tłumów, możemy załatwić mnóstwo spraw, także tych urzędowych. Zachęcam więc do korzystania z platformy Wrota Mazowsza, na której dostępne są usługi blisko 250 urzędów z całego województwa oraz zasobów mapowych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Ułatwienia – w życiu, pracy i administracji

Rozwiązania cyfrowe, w tym komputery osobiste, smartfony, systemy zarządzania ruchem ulicznym czy elektroniczne programy pocztowe i komunikatory wspierają realizację codziennych zadań. Samorząd Mazowsza, w oparciu o te narzędzia i zasoby, wdraża takie usługi i systemy tak, aby każdy mieszkaniec czy przedsiębiorca mógł z nich korzystać w sposób wygodny i przydatny zarówno w sferze prywatnej i zawodowej, a także w administracji. Krzysztof Mączewski, Geodeta Województwa, dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii UMWM zaznacza, że jest to odpowiedź na oczekiwania i potrzeby mieszkańców naszego województwa.

Ważny jest również aspekt związany z przeciwdziałaniem wykluczeniu, gdyż e-administracja ma być dostępna również na obszarach słabiej rozwiniętych, dla osób starszych, z niepełnosprawnościami czy tych łączących pracę zawodową z opieką nad osobami bliskimi – dodaje dyrektor.

Realizowane w coraz większej skali rozwiązania cyfrowe pozwalające na załatwianie spraw bez potrzeby wychodzenia z domu mają także na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń związanych z transportem, spowolnienie zjawisk antropogenicznego ocieplania klimatu czy oszczędność materiałową (w szczególności papieru na potrzeby druku pism i formularzy). Teraz takie działania są możliwe w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca m.in. dzięki samorządowej platformie internetowej wrotamazowsza.pl.

Z myślą o nauce i biznesie

Spójny i zaplanowany system rozwiązań cyfrowych to szansa dla aktywnych firm i instytucji badawczych na zidentyfikowanie możliwych kierunków wsparcia finansowego, budowę partnerstw projektowych, realizację lokalnych działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców czy dynamiczny rozwój gospodarczy. Założeniem mazowieckiej Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jest też usprawnienie przepływu wiedzy i informacji, szczególnie na linii nauka-biznes. Taka współpraca zapewni wysoką dynamikę rozwoju gospodarczego oraz zoptymalizuje nakłady finansowe ponoszone przez oba sektory.  Umożliwi wypełnienie luki między produktami badawczymi, a ich rynkowym wykorzystaniem. Dzięki rozwiązaniom integrującym biznes z nauką np. inkubatory i piaskownice projektowe, huby przedsiębiorczości, możliwe będzie kierowanie gotowych rozwiązań badawczych konkretnym grupom odbiorców i prowadzenie prac rozwojowych odpowiadających na potrzeby danego sektora. Zgodnie z tą strategią naukowe bazy staną się jednym z filarów przedsiębiorstw, a mazowieckie firmy dużo bardziej efektywnie będą korzystać z wiedzy i zasobów organizacyjnych, kadrowych, produktowych, logistycznych czy finansowych.