Bułgarskie Radio Ave Maria. Młodsza siostra Radia Niepokalanów – wtorek, 30 kwietnia, 10.15

Dzień 22 października 2022 r. był wielkim dniem radości dla bułgarskich katolików. Tego dnia miało miejsce poświęcenie i otwarcie franciszkańskiego radia katolickiego „Ave Maria” w Sofii! Na tę uroczystość przybył Jego Eminencja Ks. kard. Leonardo Sandri, prefekt Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich, Nuncjusz Apostolski abp Luciano Suriani i cały Episkopat Bułgarii. Na uroczyste otwarcie Radia przybyli też bracia ze wszystkich naszych klasztorów w Bułgarii oraz księża, zakonniczy, siostry zakonne, sponsorzy i wolontariusze. Obecny był również ambasador Bułgarii w Stolicy Apostolskiej, p. Bogdan Pataszew. Warszawską prowincję franciszkanów reprezentował Wikariusz Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa) o. Mirosław Bartos.

Radio „Ave Maria” zostało założone w niedawno otwartym klasztorze w bułgarskiej stolicy. Bracia pracujący w Bułgarii podkreślali, że otwierając radio chcą kontynuować dzieło św. Maksymiliana M. Kolbego, który jest dany naszemu Zakonowi jako przykład ofiarnej pracy dla zbawienia dusz przez Niepokalaną. Katolickie Radio „Ave Maria” było wotum wdzięczności za dar świętego założyciela Niepokalanowa dla naszego Zakonu i dla prowincji warszawskiej, która jest odpowiedzialna za delegaturę.

Wielkie uznanie należy się o. Jarosławowi Bartkiewiczowi, który włożył całe swoje serce w powstanie radia „Ave Maria”. 2 lata temu przyjechał do Radia Niepokalanów, aby podpatrywać jego pracę i zdobyte doświadczenie zabrać ze sobą do Bułgarii.

O. Jarosław Bartkiewicz przybył niedawno do Niepokalanowa i przy tej okazji odwiedził także nasze radio, by opowiedzieć o tym, jak wygląda działalność „młodszej siostry” Radia Niepokalanów – Radia Ave Maria.

SŁUCHAJ: wtorek, 30 kwietnia – godz. 10.15 (premiera) i godz. 16.15.