Boiska w Laskach ze wsparciem samorządu Mazowsza

3,5 mln zł z budżetu Mazowsza trafi do gminy Izabelin na budowę kompleksu boisk w Laskach. Środki zostały przyznane w ramach instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Dziś umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz Dorota Zmarzlak wójt gminy Izabelin.

Jak zauważa marszałek Adam Struzik, realizowany przez samorząd Mazowsza program jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. – To konkretne pieniądze i konkretna pomoc dla lokalnych samorządów, które często z uwagi na ograniczone środki finansowe we własnych budżetach muszą rezygnować z realizacji wielu ważnych i wyczekiwanych inwestycji. W ubiegłym roku wsparliśmy 246 projektów kwotą ponad 460 mln zł. W tym roku w budżecie województwa na ten cel zarezerwowaliśmy blisko 142 mln zł.

Kompleks boisk w Laskach w gminie Izabelin zostanie zmodernizowany

Kwota 3,5 mln zł z budżetu Mazowsza wesprze rozbudowę zaplecza sportowego i modernizację kompleksu boisk w Laskach w gminie Izabelin. Powstanie nowy budynek, który będzie zapleczem dla istniejących boisk sportowych. Pojawią się sala konferencyjna, siłownia, pokoje dla sędziów, szatnie dla zawodników, magazyny sprzętu sportowego. Boiska sportowe zostaną przebudowane – do głównej płyty piłkarskiej będzie dobudowana bieżnia lekkoatletyczna oraz tor do jazdy na rolkach. Przebudowane zostanie boisko treningowe, a istniejące boisko piłkarskie „Orlik” oraz boisko do koszykówki zmodernizowane.

Koszt inwestycji: 7 000 000,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 3 500 000,00 zł

Planowany okres realizacji: 2021-2023