Bł. ks. JERZY POPIEŁUSZKO: Represje ze strony SB – środa, 16 listopada, 12.30 i 21.30

Gdy ks. Jerzy Popiełuszko rozpoczął regularne sprawowanie Mszy świętych w intencji Ojczyzny, szybko zainteresowała się nim Służba Bezpieczeństwa. Już w lipcu 1982 r. wpłynął na niego pierwszy donos, a SB założyło mu teczkę sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Popiel”. To jeden z niewielu zachowanych do dziś materialnych dowodów inwigilacji ks. Jerzego Popiełuszki przez Służbę Bezpieczeństwa. Bardzo wyraźnie pokazuje ona to, w jaki sposób komuniści postrzegali działalność żoliborskiego kapłana. Widzieli w nim nie zaangażowanego w sprawy publiczne i pomagającego potrzebującym duszpasterza, lecz politykiera podburzającego ludzi do zmiany ustroju.

Bardzo szybko Służba Bezpieczeństwa zaczęła wywierać nacisk na władze kościelne, by uciszyć niewygodnego kapłana. W najbliższym otoczeniu ks. Jerzego pojawili się tajni współpracownicy, w mieszkaniu podsłuchy. Zaczął też dostawać anonimowe groźby: „zginiesz jak Andrzej Bobola” – brzmiała jedna z nich.

Jak wyglądały represje, z którymi musiał mierzyć się ks. Jerzy? Jak sobie z nimi radził? Czy się bał? Opowiada GRZEGORZ SZCZECINA, doktor historii Kościoła, współpracownik Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.

SŁUCHAJ: środa, 16 listopada – godz. 12.30 (premiera) i 21.30.