Bł. JERZY POPIEŁUSZKO: Fascynacja św. Maksymilianem – środa, 02 listopada, 12.30 i 21.30

Jerzy Popiełuszko od najmłodszych lat był zafascynowany postacią o. Maksymiliana Kolbego, założyciela Niepokalanowa. Świadectwa bliskich wskazują, że myślał on nawet o wstąpieniu do zakonu braci mniejszych konwentualnych. Męczennik z Auschwitz był dla młodego kapłana wzorem patriotyzmu i przykładem wolności, którą można zachować nawet w sytuacji największego zewnętrznego zniewolenia.

„Tak bardzo jesteś nam potrzebny, święty Maksymilianie, jako wzór człowieka nieulegającego lękowi, nieulegającego zastraszeniu. Jako święty, którego można nazwać patronem Polski udręczonej” – mówił ks. Jerzy w trakcie jednej z Mszy za Ojczyznę.

O fascynacji bł. Jerzego Popiełuszki św. Maksymilianem Kolbe opowiada GRZEGORZ SZCZECINA, doktor historii Kościoła, współpracownik Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.

SŁUCHAJ: środa, 2 listopada – godz. 12.30 (premiera) i 21.30


POSŁUCHAJ TAKŻE:
1. BŁ. JERZY POPIEŁUSZKO: Dom rodzinny i patriotyczne wychowanie
2. BŁ. JERZY POPIEŁUSZKO: Służba w Ludowym Wojsku Polskim