Bardzo Subiektywny Przewodnik Historyczny: Zduny – poniedziałek, 23 stycznia, 10.15

Audycja o tematyce regionalnej Marka Orzechowskiego. Region to nie tylko miejsce, ale przede wszystkim ludzie z nim związani. Są wśród nich tacy, którzy zmarli kilkadziesiąt lat temu temu, są też tacy, którzy odeszli niedawno, ale pamięć o ich dobroci i uczynności pozostaje wciąż żywa.

TEMAT DZISIEJSZEJ AUDYCJI: O dziejach miejscowości Zduny i tamtejszej świątyni.

Premiera – poniedziałek, 23 stycznia, 10.15
Powtórka – czwartek, 26 stycznia, 17.15.

Fot. 1 – Dwie pocztówki z okresu przedwojennego. Na lewej widok kościoła od strony Placu Kościuszki. Na prawej widok ołtarza głównego. Fot. za: https://zduny.pl/

Fot. 2 – Widok współczesny na kościół od Placu Kościuszki. Fot. za: https://zduny.pl/


Wybranych odcinków archiwalnych można odsłuchać: TUTAJ

Polecamy „Bardzo Subiektywny Przewodnik Historyczny” w formie książki: https://wydawnictwo.niepokalanow.pl/pl/p/Bardzo-Subiektywny-przewodnik-historyczny-Marek-Orzechowski/1405