Audycje misyjne w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym

Październik 2019 roku został ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Okazją do tego jest setna rocznica opublikowania przez Benedykta XV Listu apostolskiego Maximum illud. Dokumentem tym pragnął rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego.

Radio Niepokalanów włącza się w obchody tego miesiąca specjalnymi audycjami o tematyce misyjnej. Zapraszamy do wysłuchania dziewięciu rozmów, których bohaterami będą, posługujący na misjach zarówno ojcowie i bracia franciszkanie (z prowincji warszawskiej, gdańskiej i krakowskiej) oraz misjonarze świeccy.

AUDYCJI MOŻNE BĘDZIE SŁUCHAĆ OD 30 WRZEŚNIA DO 25 LISTOPADA:
w poniedziałki o 17.15 (począwszy od 30 września).
POWTÓRKI: wtorek 10.10, środa 20.20.

W audycjach wzięli udział:
o. Jarosław Wysoczański – sekretarz generalny ds. animacji misyjnej zakonu braci mniejszych franciszkanów konwentualnych;
Lilianna Jaworska – misjonarz świecki;
Brat Robert Kozielski – seketarz prowincjalny do spraw misji prowincji gdańskiej;
Grzegorz Romanik – uczestnik jednej z misji w Kenii;
Państwo Barbara i Aleksander Szanieccy – małżeństwo, misjonarze świeccy w Afryce;
o. Eugeniusz Różański – asystent do spraw misji warszawskiej prowincji ojców franciszkanów;
o. Dariusz Szymborski – misjonarz z Tanzanii;
Agnieszka Kozłowska – pracuje w sekretariacie misyjnym u ojców franciszkanów w prowincji krakowskiej;
Halina Kowalska – jako wolontariuszka wzięła udział we franciszkańskiej misji w Kenii.

Z zaproszonymi Gośćmi rozmawiała Malwina Szymańska.