Akcja Woreczek Ryżu trwa i się rozwija, bo to samo dobro!

Po raz dziewiąty Franciszkański Sekretariat Misyjny w Gdyni rusza z dobroczynną akcją „Woreczek ryżu”, realizowaną wspólnie z franciszkańską Fundacją „Tworzyć Miłością” na rzecz potrzebujących dzieci z Kenii i Ekwadoru.

Tegorocznej akcji towarzyszy hasło: „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!” Mt 7,12.

Dziękując za dotychczasowe ofiary na ten cel, o. Sławomir Klein OFMConv. pracujący na misjach w Kenii potwierdza, że ta akcja ma sens, ponieważ daje radość i pewność na kolejny przeżyty dzień dla tych, którym życie nie jest zbyt przychylne.

Już od stycznia do organizatorów zgłaszały się szkoły, zastępy harcerskie i parafie z całej Polski, pragnące zorganizować u siebie zbiórkę na rzecz akcji Woreczek Ryżu. Cały czas można jednak dołączać do tego dzieła. Liczymy, że będzie nas coraz więcej. – mówi br. Robert Kozielski OFMConv, organizator akcji, który na misjach w Kenii spędził 13 lat.

Zebrane w 2020 roku środki zostaną przeznaczone na projekty pomocowe na rzecz najmłodszych w tych krajach, gdzie posługują franciszkańscy misjonarze. M.in. na budowę szkoły średniej i zawodowej w Ruiri (Kenia), ale przede wszystkim na program dożywiania dzieci oraz zapewnienia im opieki medycznej.

Akcja „Woreczek Ryżu” posiada trzy wymiary:

  1. Postu – w wybranym dniu WORECZEK RYŻU staje się dla nas, jeżeli to możliwe, jedynym posiłkiem;
  2. Jałmużny – pieniądze, które przeznaczylibyśmy na posiłki składamy jako ofiarę na potrzebujących;
  3. Modlitwy – wspominamy w modlitwie ubogich, głodnych i cierpiących.

W ten sposób darczyńca staje się niejako jedno z obdarowanym, łącząc się w bólu głodu i na modlitwie.

Nie każdy może wyjechać i pracować na misjach, ale każdy może mieć w nich udział, dając coś z siebie, zarówno modlitwę, o którą misjonarze nieustannie proszą, ale też materialnie.

Akcję wspierać można poprzez:

– SMS o treści DAR na nr 72052 (2,46 zł z VAT/sms) (w okresie 20.02 – 30.06.2020)

– wpłaty na stronie Fundacji „Tworzyć Miłością” https://fundacjatm.pl/

– wpłaty na stronie Pomagam.pl https://pomagam.pl/woreczekryzu2020

– wpłaty na konto Franciszkańskiego Sekretariatu Misyjnego nr 76 1240 1239 1111 0000 1643 7506 z dopiskiem „Woreczek Ryżu”