Akademia Liderów Województwa Łódzkiego

Kuźnia młodych liderów wystartowała po raz drugi

W  Pałacu Herbsta zainaugurowano II. edycję Akademii Liderów Województwa Łódzkiego. Projekt realizowany jest pod patronatem marszałka województwa Grzegorza Schreibera. 

Głównym celem Akademii Liderów jest przekazanie młodzieży wiedzy dotyczącej funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz społeczeństwa obywatelskiego, a także wsparcie osób chcących doskonalić swoje umiejętności organizacyjne, niezbędne do pełnienia funkcji liderów w lokalnych społecznościach czy organizacjach pozarządowych.

W sobotę, 12 marca br. w inauguracji najnowszej edycji Akademii udział wzięli dr Iwona Wieczorek, dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Michał Trzoska, dyrektor Kancelarii Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Wojciech Miedzianowski prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.

– Jestem przekonana, że udział w naszym projekcie pozwoli państwu na rozwinięcie kompetencji kluczowych, na pogłębienie wiedzy i umiejętności interpersonalnych, ale przede wszystkim zmotywuje do jeszcze aktywniejszego udziału w życiu społecznym – powiedziała dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Iwona Wieczorek.

W Akademii Liderów Województwa Łódzkiego biorą udział osoby między 18. a 25. rokiem życia, zamieszkałe w województwie łódzkim. Projekt jest dedykowany osobom, które chcą być liderami w grupach społecznych.

– Udzielam się społecznie i chciałbym poszerzać swoje kompetencje oraz wiedzę na temat samorządu terytorialnego – mówi Bartosz Pałucki, jeden z uczestników II edycji. – Mam nadzieję, że zajęcia w tym mi pomogą.

Wykład inauguracyjny o roli kompetencji miękkich w planowaniu kariery wygłosiła prof. Uniwersytetu Łódzkiego Izabela Warwas. Podczas rozpoczynających się już w marcu zjazdów szkoleniowych uczestnicy poszerzą swoją wiedz m.in. na temat samorządu terytorialnego, zapoznają z techniką autoprezentacji czy zarządzaniem czasem w pracy lidera.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego