Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – audycje informacyjne 2019

Zapraszamy do wysłuchania cyklu audycji informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Audcję zamieszczamy w każdy czwartek (od 25 kwietnia 2019 do 13 czerwca 2019 oraz od 26 września 2019 do 14 listopada 2019).

AUDYCJA NR 1 (czwartek, 25 kwietnia, 2019)

ARiMR – Trwa nabór wniosków o przyznanie płatności ONW oraz na inwestycje dla właścicieli lasów prywatnych Do 15 maja rolnicy mogą składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Z kolei właściciele lasów prywatnych o wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska mogą ubiegać się już od 2 maja. Jak otrzymać pomoc oraz na jak wysokie wsparcie można liczyć wnioskodawcy – m.in. o tym opowiedzą w dzisiejszej audycji Janusz Szulc i Joanna Czarnecka z Departamentu Płatności Bezpośrednich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

AUDYCJA NR 2 (czwartek, 02 maja, 2019)

Trwa nabór wniosków w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji na rozwój gospodarst rolnych. Rolnicy mogą otrzymać do 900 tys. złotych zwrotu kosztów. Refundację w wysokości do 80 % kosztów kwalifikowanych rolnicy mogą otrzymać też w ramach inwesycji, odtwarzającej potencjał produkcji rolnej. Kto może ubiegać się o pomoc oraz na jakie inwestycje można przeznaczyć pieniądze opowiedzą w dzisiejszej audycji Artur Kukla i Jolanta Duchnik z Departamentu Działań Inwestycyjcnych w agencji.

AUDYCJA NR 3 (czwartek, 09 maja, 2019)

Od 1 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nabór wniosków o wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych. Z kolei grupy producentów rolnych o pomoc finansową mogą ubiegać się jeszcze do końca maja. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie i na co można przeznaczyć pieniądze – o tym w dzisiejszej audycji będą mówić Agata Kołodziejska z Departamentu Płatności Bezpośrednich w agencji oraz Katarzyna Gołębiowska z Departamentu Grup i Organizacji Producentów.

AUDYCJA NR 4 (czwartek, 16 maja, 2019)

Restrukturyzacja małych gospodarstw i premie dla młodych rolników – to pomoce finansowe, o które wraz z końcem mają będzie można ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do kogo skierowane są dofinansowania i na co dokładnie można przeznaczyć pieniądze? – o tym w dzisiejszej audycji powiedzą Tomasz Kułak i Monika Mielnica z departamentu działań premiowych w agencji.

AUDYCJA NR 5 (czwartek, 23 maja, 2019)

Restrukturyzacja małych gospodarstw i premie dla młodych rolników – to pomoce finansowe, o które wraz z końcem mają będzie można ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do kogo skierowane są dofinansowania i na co dokładnie można przeznaczyć pieniądze? – o tym w dzisiejszej audycji powiedzą Tomasz Kułak i Monika Mielnica z departamentu działań premiowych w agencji.

AUDYCJA NR 6 (czwartek, 30 maja, 2019)

Od jutra (31.05) rolnicy będą mogli składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw. O premie będą również mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Jakie kryteria trzeba spełniać i na co można przeznaczyć pieniądze powie Monika Mielnicka z departamentu działań premiowych w agencji.

AUDYCJA NR 7 (czwartek, 06 czerwca 2019)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski na pomoc w ramach inwestycji w ekosystemy oraz na zalesianie. Kto może ubiegać się o pomoc i jaka jest wysokość wsparcia dla rolników przybliży Joanna Czarnecka z departamentu Płatności Bezpośrednich w agencji.

AUDYCJA NR 8 (czwartek, 13 czerwca 2019)

Do 28 czerwca trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy dla rolników w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych. O pomocy opowie Jolanta Duchnik dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednym z województw, które ucierpiało ostatnio z powodu klęsk żywiołowych jest województwo Świętokrzyskie. Straty przybliży Andrzej Klimczak pełnomocnik wojewody do spraw klęsk żywiołowych.