82. rocznica aresztowania św. Maksymiliana

17 lutego 1941 r. – o. Maksymilian Maria Kolbe został aresztowany przez Gestapo i wywieziony na Pawiak, skąd trafił do obozu w Oświęcimu.

Około 9 rano na teren Niepokalanowa wjechały dwa samochody, pełne żołnierzy SS. Pod sfingowanym zarzutem spiskowania przeciwko władzom okupacyjnym ojciec Kolbe został aresztowany razem z czterema innymi zakonnikami, a następnie osadzony w więzieniu na Pawiaku. Za swoją głęboką wiarę i nieustępliwość w jej szerzeniu wśród współwięźniów był szykanowany przez strażników. Wśród zapisków historycznych znajdujemy wzmiankę na temat skatowania ojca Kolbe przez strażnika, który widząc zakonnika w habicie zaczął bić Go krzyżem, pytając jednocześnie czy wierzy w Chrystusa. Każda odpowiedź twierdząca ze strony ojca Maksymiliana kończyła się kolejnym ciosem. 28 maja, o. Kolbe został przetransportowany do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie zginął 14 sierpnia 1941 r.

FOTOGRAFIA – ostatnie zdjęcie przed aresztowaniem. Bracia franciszkanie ogolili o. Maksymiliana i zachowali włosy z brody, przewidując, że założyciel Niepokalanowa może zostać świętym. Są to jedyne relikwie św. Maksymiliana.

***
Z okazji rocznicy aresztowania św. o. Maksymiliana w najbliższy piątek, 17 lutego o godz. 11.00 w Bazylice sprawowana będzie Msza święta, TRANSMITOWANA PRZEZ RADIO NIEPOKALANÓW. Po Eucharystii nastąpi złożenie kwiatów przy pomniku św. Maksymiliana.

O godz. 12.00 w Sali św. Bonawentury wręczona zostanie tegoroczna ,,Nagroda im. św. Maksymiliana’,’ a także wystawione misterium „I otrze łzę Bóg z ich oczu…’’.

Zapraszamy!

Za: parafia.niepokalanow.pl