71 projektów z Warszawy i okolicznych powiatów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Aż 71 projektów zgłosili mieszkańcy Warszawy i okolicznych powiatów do III edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Trwa ocena merytoryczna, której wyniki poznamy 14 kwietnia. Na realizację tej edycji władze regionu przeznaczyły 25 mln zł.

329 pomysłów

27 lutego upłynął termin składania projektów do III edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W porównaniu  do poprzednich edycji, Mazowszanie zgłosili o wiele więcej pomysłów. W tym roku to aż 329 projektów, w tym 79 w puli ogólnowojewódzkiej, a 250 w podregionalnej. – To bardzo dobry wynik! Z roku na rok liczba zgłaszanych projektów rośnie. To pokazuje jedno, mieszkańcy Mazowsza chcą aktywnie decydować, o tym co się dzieje i co powstaje na terenie naszego regionu – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Najwięcej projektów zgłosili mieszkańcy podregionu radomskiego – 50 pomysłów. Z kolei mieszkańcy warszawskiego zachodniegozgłosili 36 projektów, siedleckiego – 35, ciechanowskiego – 26, płockiego – 26, ostrołęckiego – 24, warszawskiego wschodniego 21, żyrardowskiego – 18, a Warszawy – 14 projektów.

Tak duże zainteresowanie budżetem obywatelskim potwierdza, że decyzja o jego uruchomieniu była słuszna. Oddaliśmy głos mieszkańcom, a kto jak nie oni najlepiej wiedzą co zmienić w ich okolicy, jakich projektów brakuje. Liczę, że jak najwięcej pomysłów Mazowszan przejdzie ocenę formalną i już wkrótce będziemy mogli głosować i wybrać te, które samorząd województwa zrealizuje – podkreśla przewodnicząca sejmikowej komisji rozwoju gospodarczego, infrastruktury i przeciwdziałania bezrobociu Anna Brzezińska.

Obecnie trwa ocena merytoryczna wszystkich zaproponowanych przez mieszkańców przedsięwzięć. Informacja o wynikach oceny projektów zostanie podana do 14 kwietnia br. Zgodnie z harmonogramem głosowanie w tym roku ruszy 30 maja. – Zachęcam wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w tym głosowaniu. To już kolejna odsłona budżetu obywatelskiego, w ramach którego to mieszkańcy Mazowsza decydują na co zostaną przeznaczone środki z budżetu województwa. Popieram ten instrument współrządzenia. Wygrajmy jak najwięcej projektów dla naszego regionu – zachęca przewodniczący sejmikowej komisji polityki społecznej i prorodzinnej Piotr Kandyba.

Co Mazowszanie chcieliby zmienić na Mazowszu?

W tym roku najwięcej, bo aż 69 projektów dotyczy kultury, ochrony zabytków i opieki nad nimi. Drugimi najczęściej zgłaszanymi przedsięwzięciami były te związane z promocją i ochroną zdrowia oraz transportem zbiorowym i drogami publicznymi (wpłynęło po 58 projektów w ramach każdego zadania). Nieco mniej, bo 57 projektów wpłynęło w kategorii edukacja publiczna. 25 pomysłów dotyczy kultury fizycznej i turystyki, 23 – bezpieczeństwa publicznego, 12 – zagospodarowania przestrzennego, 11 – ochrony środowiska, 7 – pomocy społecznej, 4 – wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, 3 – tworzenia warunków rozwoju gospodarczego, a 2 – modernizacji terenów wiejskich.

Cieszy nas, że z roku na rok rośnie liczba i jakość zgłaszanych projektów – mówi Sara Michalska, zastępca dyrektora departamentu organizacji w urzędzie marszałkowskim –Mieszkańcy reagują na pojawiające się potrzeby w regionie, proponują działania skierowane do różnych grup docelowych, zarówno do młodzieży, jak i seniorów. Chcą być inicjatorami zmian na Mazowszu, a Budżet Obywatelski Mazowsza daje im taką możliwość. Bardzo budujący jest fakt, że otrzymujemy coraz więcej projektów miękkich, nieinwestycyjnych – angażujących mieszkańców w obszarze kultury, turystyki, edukacji, czy profilaktyki zdrowia. Projekty miękkie stanowią już 51 proc. wszystkich zgłoszeń – dodaje.

Kto i jak zgłaszał projekty?

W tym roku aż 92 proc. pomysłodawców złożyło wniosek elektronicznie. Zaledwie 8 proc. zdecydowało się wysłać projekt pocztą tradycyjną lub poprzez wizytę w siedzibie w urzędzie i jego delegaturach. A kto złożył więcej projektów? Przeważają mężczyźni – 58 proc. pomysłodawców, a 42 proc. to kobiety.

Co dalej? Ważne daty

  • do 14 kwietnia 2022 r. – informacja o wynikach oceny projektów i czas na odwołania
  • do 24 maja 2022 r. – ogłoszenie listy projektów poddawanych pod głosowanie
  • od 30 maja do 19 czerwca 2022 r. – głosowanie
  • do 30 czerwca 2022 r. – ogłoszenie wyników głosowania

Więcej szczegółów na www.bom.mazovia.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego