4,4 mln zł na remont drogi wojewódzkiej w gminie Karczew

Samorząd Mazowsza sfinansuje remont drogi wojewódzkiej nr 801 na terenie gminy Karczew. Koszt inwestycji to 4,4 mln zł. Dziś została podpisana umowa z wykonawcą.

Inwestycja dotyczy 3,2-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 801 na terenie gminy Karczew – od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 712 do miejscowości Otwock Mały.

Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, samorząd Mazowsza sukcesywnie inwestuje w drogi, a tylko w tym roku na ten cel przeznaczy 384 mln zł.

Utrzymanie infrastruktury drogowej jest bardzo kosztowne. Każdego roku w naszym budżecie na budowę i remonty dróg rezerwujemy setki milionów złotych. Dzięki temu nasz region zmienia się, rośnie komfort i bezpieczeństwo podróżowania

– dodaje marszałek.

Roboty drogowe na drodze wojewódzkiej nr 801 obejmować będą frezowanie nawierzchni oraz ułożenie trzech warstw masy bitumicznej. Przydrożne rowy zostaną odmulone i oczyszczone, a pobocza wyprofilowane i uzupełnione. W miejscach niebezpiecznych zostaną ustawione stalowe bariery drogowe.

Burmistrz Karczewa, Michał Rudzki podkreśla, że to oczekiwana przez mieszkańców inwestycja.

Jest to droga ważna ze względu na to, że jest styczna z południową obwodnicą Warszawy, a więc ruch z Puław i od Puław odbywa się właśnie „Nadwiślanką”. Droga wymaga remontu, dlatego wsparcie samorządu Mazowsza ma dla nas ogromne znaczenie

– dodaje burmistrz.

Remont pochłonie 4,4 mln zł. Środki w całości pochodzą z budżetu samorządu województwa. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec sierpnia 2021 r. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych z Grójca.

Droga 801 jest sukcesywnie przebudowywana. W 2020 r. zakończona została przebudowa 6,8 km drogi na terenie gminy Sobienie-Jeziory za ponad 13 mln zł. Ponadto w budżecie na ten rok zabezpieczone zostało 5 mln zł na zakończenie prac projektowych na odcinku od Otwocka Małego do skrzyżowania z drogą krajową nr 50. Został też złożony wniosek do wojewody mazowieckiego o wydanie decyzji ZRID. Uzyskanie decyzji pozwoli na ogłoszenie przetargu na realizację zadania i kontynuację robót drogowych.

fot. Joanna Czechowicz-Bieniek