„Cela Miłości” – niezwykła inicjatywa, która rodzi się w Auschwitz

„Cela Miłości” – niezwykła inicjatywa, która rodzi się w Auschwitz

Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego, instytut świecki, który zrodził się w Bolonii z inspiracji duchowością i apostolskim zapałem Św. Maksymiliana Marii Kolbego zapoczątkował niezwykły projekt nazwany „Cela Miłości”, którego zamierzeniem jest zjednoczenie wielu ludzi w solidarnej modlitwie wokół miejsca, w którym Ojciec Kolbe dopełnił swą ziemską pielgrzymkę męczeńską śmiercią.

Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego, instytut świecki, który zrodził się w Bolonii z inspiracji duchowością i apostolskim zapałem Św. Maksymiliana Marii Kolbego zapoczątkował niezwykły projekt nazwany „Cela Miłości”, którego zamierzeniem jest zjednoczenie wielu ludzi w solidarnej modlitwie wokół miejsca, w którym Ojciec Kolbe dopełnił swą ziemską pielgrzymkę męczeńską śmiercią.

Tak piszą o swoim modlitewnym zamierzeniu, tłumacząc jego sens i wartość:

„Nie zapomnijcie o miłości!”. Tymi słowami zachęty i ostatecznego zalecenia o. Maksymilian Kolbe żegnał się ze swoimi współbraćmi, gdy z powodu wojny w Niepokalanowie stanęły drukarskie maszyny i musieli opuścić ten największy klasztor świata.

Słowa, które jeszcze dziś głęboko wybrzmiewają z celi obozu w Auschwitz, gdzie Ojciec Kolbe oddał życie z miłości. Słowa, które napełniają nadzieją, pocieszeniem, światłem i życiem tych, którzy odwiedzają to miejsce, szukając odpowiedzi na pytania dotyczące sensu życia.

Ojciec Kolbe wszedł jak promień światła w ciemną czeluść bunkra i jego śmierć była wybawieniem tysięcy ludzkich istnień… „Dopóki żyjemy, my, którzy byliśmy w Auschwitz, będziemy chylić głowy na pamiątkę tego, co się stało… w głodowym bunkrze. To był wstrząs, który przywrócił nam optymizm, który nas odbudował i dodał nam sił; byliśmy oszołomieni jego gestem, który stał się dla nas niezwykłą eksplozją światła zdolną rozświetlić ciemną noc obozu…” (zeznanie jednego z więźniów Auschwitz).

W ciszy tego obozowego „sanktuarium”, jak nazywają je przewodnicy oprowadzający po Auschwitz, Ojciec Kolbe kontynuował swoją misję promieniowania Bożą miłością i przyciągania wszystkich do prawdziwego szczęścia, zapraszając współwięźniów, aby przyjęli Maryję jako Matkę i towarzyszkę swojego życia i pozwolili się prowadzić Jej matczynej nauce: „Róbcie to, co mówi wam Jezus”.

My Misjonarki jesteśmy głęboko przekonane, że ofiara z życia Ojca Kolbego jest nadal źródłem nadziei, łaski, odnowionej wiary, ewangelicznego przesłania.

Dlatego pragniemy wychodzić na spotkanie każdego człowieka w różnych rzeczywistościach, w których żyje i brać na siebie jego potrzeby, oczekiwania, nadzieje i pragnienia, zanosząc wszystkie te intencje do celi Ojca Kolbego, aby prosić o jego potężne wstawiennictwo.

Jako hasło dla naszej misji wybrałyśmy to świetliste przesłanie: „Cela miłości jest zawsze otwarta”. Siłę przekazu daje zmiana perspektywy między bunkrem śmierci a zrealizowanym w tym samym miejscu darem miłości. Tylko miłość tworzy, życie rodzi inne życie, które jest dalej przekazywane.

Jak to zrobić razem?

Nasza Wspólnota Misyjna zaprasza wszystkich do odmawiania Koronki do św. Maksymiliana 14 dnia każdego miesiąca (data wspomnienia męczeńskiej śmierci o. Kolbego), aby w różnych częściach świata połączyć się w komunii serc i intencji. Każdego miesiąca przygotowujemy krótką medytację kolbiańską (przesyłaną drogą mailową) na temat różnych aspektów pracy misyjnej, daru z siebie, dzielenia się i szerzenia tej miłości.

– Każdy może wysłać swoją prośbę o modlitwę na adres: celakolbe@kolbemission.org oraz zachęcać inne osoby, przyjaciół i znajomych, by czyniły podobnie.

– Każdego 14 dnia miesiąca Wspólnota Misjonarek z Harmęż udaje się do Auschwitz i modląc się w celi, gdzie Ojciec Kolbe oddał życie, składa intencje, które napłynęły z różnych stron świata, powierzając je wstawiennictwu św. Maksymiliana. Wraz z mnożeniem się intencji napływających z różnych stron świata, powstaje sieć modlitewna, która jednoczy wszystkich w tym symbolicznym miejscu, które staje się w ten sposób „Celą Miłości”. Ponadto intencje, które napływają w ciągu miesiąca, są oddawane Bogu w codziennej modlitwie wspólnoty Misjonarek.

Zapraszamy więc do wspólnej realizacji tego projektu, aby w ślad za tym wielkim „człowiekiem dla innych” w każdym z nas zajaśniało marzenie o świętości i abyśmy zjednoczeni w miłości, jak zachęca nas słowo Pana, mogli zobaczyć „cudowne dzieła”, których On wciąż dokonuje wśród nas.

Franciszkanie tworzący wraz z Misjonarkami Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach postanowili włączyć się do tej pięknej idei budowania wspólnoty wokół celi, w której Ojciec Maksymilian oddał życie za brata i będą każdego 14 dnia miesiąca sprawować Mszę Świętą konwentualną w intencjach składanych symbolicznie w „Celi Miłości” oraz na ołtarzu kościoła w Centrum Św. Maksymiliana.

www.harmeze.franciszkanie.pl

Za: www.franciszkanie.pl