28 stycznia – wspomnienie św. Tomasza z Akwinu

Tomasz urodził się około roku 1225 w Aquino. Oddany na wychowanie benedyktynom na Monte Cassino pobierał nauki w szkole klasztornej, a następnie studiował w Neapolu. Wstąpił do zakonu dominikanów i dalsze studia odbył w Paryżu i w Kolonii pod kierunkiem św. Alberta Wielkiego. Wykładał filozofię i teologię. Napisał znakomite dzieła z tego zakresu. Zmarł w opactwie cystersów Fossanova pod Terraciną dnia 7 marca 1274 roku. Dnia 28 stycznia 1369 roku przeniesiono jego ciało do Tuluzy /za: brewiarz.pl/

PIĘKNA/ZASKAKUJĄCA/CIEKAWA modlitwa  św. Tomasza, umieszczona na jego grobie w Tuluzie

Panie, Ty wiesz lepiej niżeli ja sam, że się starzeję i pewnego dnia będę stary. Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji.

Odbierz mi chęć prostowania każdemu ścieżek. Uczyń mnie poważnym, ale nie ponurym, czynnym, lecz nie narzucającym się. Szkoda mi nie spożytkować wielkich zasobów mądrości, jakie także posiadam, ale Ty, Panie, wiesz, że chciałbym zachować paru przyjaciół do końca

Wyzwól mój umysł od niekończącego brnięcia w szczegóły i daj mi skrzydła, bym w lot przechodził do rzeczy. Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagań i cierpień, w miarę jak ich przybywa, a chęć wyliczania ich staje się z upływem lat coraz słodsza. Nie proszę o łaskę rozkoszowania się opowieściami o cudzych cierpieniach, ale daj mi cierpliwość wysłuchiwania

Nie śmiem Cię prosić o lepszą pamięć, ale proszę Cię o większą pokorę i mniej niezachwianą pewność, gdy moje  wspomnienia wydają się sprzeczne z cudzymi. Użycz mi chwalebnego poczucia, że czasem mogę się mylić.

Zachowaj mnie miłym dla ludzi, choć z niektórymi z nich doprawdy trudno wytrzymać. Nie chcę uchodzić za świętego, ale zgryźliwi starcy, to jeden ze szczytów osiągnięć szatana.

Daj mi zdolność dostrzegania dobrych rzeczy w nieoczekiwanych miejscach, a w ludziach niespodziewanych zalet. Daj mi, Panie, łaskę mówienia im o tym.

POZNAJ BIOGRAFIĘ ŚW. TOMASZA i… uśmiechnij się 🙂

Zachęcamy do posłuchania „Piosenki filozoficznej” – Św. Tomasz z Akwinu (Akwinata) | ks. Bartłomiej Kot:

Czy wiecie, że św. Tomasz nazywany jest DOKTOREM ANIELSKIM?

W swoich przeróżnych dziełach 639 razy zajmował się zagadnieniami Aniołów. Pisał o Aniołach w całokształcie stwórczego dzieła Boga, jasno stawiając sprawę, że są czystymi duchami, nie posiadającymi ciała. Tomasz zachwycał się pięknością Aniołów. Oświadczył: „Homo per contemplacionem continuatur Angelis” – Człowiek przez kontemplację jest złączony z Aniołami /www.ktozjakbog.religia.net/.

MODLITWA DO ŚW. TOMASZA Z AKWINU:

Święty Tomaszu, który żyłeś w tak wielkiej przyjaźni z Aniołami, a teraz na zawsze w łączności z nimi wyśpiewujesz hymn chwały, pomagaj nam w opanowaniu pożądań naszego ciała, byśmy dzięki światłu Ducha Świętego i natchnieniom anielskim, postępowali w poznaniu i miłowaniu Pana Boga. Amen.