25 stycznia – Święto Nawrócenia św. Pawła

Nawrócenie św. Pawła jest jednym z najważniejszych wydarzeń w Kościele. Szaweł, gorliwy faryzeusz i prześladowca Kościoła, wskutek ukazania się mu Chrystusa Zmartwychwstałego u bram Damaszku, stał się nie tylko Jego uczniem, ale poświęcił całe życie szerzeniu Ewangelii; wyprowadził Kościół z ograniczeń judaizmu i zaniósł światło Ewangelii do Europy, stając się Apostołem Narodów (za: brewiarz.pl)

Dobrze zapoznać się z treścią wszystkich 13 listów św. Pawła, wchodzących w skład Nowego Testamentu. My dziś pod rozwagę poddajemy zaledwie dwa zdania  Apostoła Narodów: Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje (1 Kor 10,23). Warto, nad tymi słowami, pochylić się, przemyśleć je i idąc przez życie, wykorzystać w praktyce.

Fot. By Valentin de Boulogne – Blaffer Foundation Collection, Houston, TX, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org