2,5 mln zł na rozbudowę drogi w Brwinowie

Gmina Brwinów otrzymała wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego na przebudowę ulicy Pruszkowskiej. Wartość inwestycji to ponad 5,5 mln zł, z czego aż 2,5 mln zł stanowi dofinansowanie samorządu województwa. Dziś umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Instrument zadań ważnych stworzyliśmy z myślą o wszystkich tych samorządach, które nie są w stanie same zrealizować niezbędnych inwestycji. To już druga edycja tego programu wsparcia. Na ten rok na jego realizację przeznaczyliśmy 50 mln zł. Jednak i to za mało. Potrzeby wciąż są duże. Zwłaszcza teraz, gdy z powodu epidemii wpływy do budżetów stają się coraz niższe – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Ul. Pruszkowska to jedna z ważniejszych dróg w gminie. Z uwagi na duże natężenie ruchu na drogach wojewódzkich DW719 i DW720 trasa ta stanowi najlepszy i najszybszy szlak komunikacyjny z Brwinowa do Pruszkowa i odwrotnie. Pełni również funkcję drogi technicznej dla centralnej magistrali kolejowej Warszawa-Katowice. Dodatkowo droga ta na odcinku Brwinów-Parzniew przebiega równolegle do linii kolejowej PKP i zapewnia pasażerom kolei bezpośredni dostęp do peronów.

 

Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi na ponad kilometrowym odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 720- rondem Wacława Kowalskiego do skrzyżowania z drogą Brwinów-Parzniew-Pruszków-rondem Feliksa Nowosielskiego. Środki z budżetu samorządu województwa mazowieckiego umożliwią m.in. budowę siedmiu skrzyżowań, przejść dla pieszych dostosowanych do potrzeb osób słabowidzących, progów zwalniających, wymianę oświetlenia i budowę kanalizacji deszczowej. Wykonane zostanie również oznakowanie pionowe i poziome. Ponadto przebudowany zostanie zjazd przy budynku OSP Brwinów, co zwiększy bezpieczeństwo podczas włączania się do ruchu wyjeżdżających do akcji wozów bojowych. W ramach projektu wzdłuż torów powstaną też ścieżka rowerowa, miejsca postojowe oraz wejścia na teren stacji PKP.

 

Koszt inwestycji: 5 512 399,96 zł

Dofinansowanie z budżetu Mazowsza: 2 500 000,00 zł

 

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach realizowanego przez samorząd Mazowsza „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.