24 marca – Narodowy Dzień Życia

„Walczcie, aby każdemu człowiekowi przyznano prawo do narodzenia się… Nie zniechęcajcie się trudnościami, sprzeciwami czy niepowodzeniami, jakie możecie spotkać na tej drodze. Chodzi o człowieka i nie można w tej sytuacji zamykać się w biernej rezygnacji” – św. Jan Paweł II

„Jaka jest rodzina domowa, taka też będzie rodzina ojczysta. Jeśli rodzina domowa będzie rodzić żywych, to i Naród będzie żył. (…) Jeśli nie będą umieli uszanować maleńkiego życia, które się rodzi w komórce życia domowego, nie uszanują i życia obywateli, bo nauczą się mordować już w rodzinach. W ten sposób zamiast społeczności życiodajnej, będzie się wyrabiać społeczność morderców. Będzie to naród samobójczy (…). Taki naród się skończy” – bł. kard. Stefan Wyszyński

Narodowy Dzień Życia to święto, które zostało uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku. „Celem święta jest wzbudzenie refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku do życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych. Dzień ten według ustawodawcy powinien stać się również motywem do solidarności społecznej i zachętą do wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia.”

Ta data to nie przypadek. 24 marca 1944 r. w Markowej Niemcy zamordowali ośmiu Żydów oraz ukrywającą ich rodzinę Ulmów – Józefa i Wiktorię oraz ich siedmioro dzieci. Z najmłodszym Wiktoria była w dziewiątym miesiącu ciąży…

Dziś wiemy, że wszyscy, także nienarodzone dziecko zostaną wyniesieni na ołtarze. Nastąpi to 10 września tego roku. Ks. Witold Burda – postulator procesu beatyfikacyjnego przyznał, że „poczęte dziecko, które Kościół beatyfikuje reprezentuje wszystkie dzieci, które zmarły przed urodzeniem z powodu śmierci naturalnej, czy też tej spowodowanej przez aborcję.”

/Fot. rodziny Ulmów: www.przemyska.pl / BP KEP/


Niepokalanów: Codzienna Msza święta w intencji wynagrodzenia za grzechy przeciwko życiu