23 września – wspomnienie św. ojca Pio

23 września Kościół katolicki wspomina św. Ojca Pio. Dwa zdania tego niezwykłego Świętego – z życzeniami dla Wszystkich – niech się spełnią!

1) „Jezus niech będzie dla ciebie – zawsze i we wszystkim – obroną, pomocą i życiem!”
2) „Niech ci Maryja przemieni w radość wszystkie cierpienia!”

Ojciec Pio mówił, że „po śmierci zrobi więcej hałasu niż za życia”, podpowiadając tym samym, by modlić się do niego i za jego wstawiennictwem wypraszać potrzebne nam łaski.

Modlitwa do Świętego Ojca Pio:
Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie,
pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie,
w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie,
w ostatniej godzinie mojego życia doczesnego pojednaj mnie w miłości z Bogiem,
a także módl się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen.


Modlitwa św. Ojca Pio w sprawach trudnych i beznadziejnych. Święty wspominał, że wiele cudów i uzdrowień wyprosił tą modlitwą do Serca Jezusa 
***
1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone”, wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…
Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

2. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię Moje, da wam”, wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…
Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

3. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam: niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą”, wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…
Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

O słodkie Serce Jezusa, dla Ciebie tylko jedno jest niemożliwe: nie mieć litości dla strapionych; dlatego okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy przez bolesne i Niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Amen.