23 maja – Święto rocznicy poświęcenia bazyliki św. ojca Franciszka z Asyżu

Następnego dnia po kanonizacji św. Franciszka papież Grzegorz IX dokonał w 1228 roku uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego pod świątynię ku czci Serafickiego Ojca. Do niej przeniesiono 25 maja 1230 roku w uroczystej procesji ciało Serafickiego Patriarchy, dotąd spoczywające w kościele św. Jerzego. Gdy ta wspaniała świątynia została ukończona, papież Innocenty IV dokonał uroczystego jej poświęcenia 25 maja 1253 roku. 25 marca 1754 roku papież Benedykt XIV wyniósł ją do godności Bazyliki Patriarchalnej i Kaplicy Papieskiej.

Za: brewiarz.pl