20 lat temu, Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu miłosierdziu!

20 lat temu, 17 sierpnia 2002 r., Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu miłosierdziu!

W sobotę 17 sierpnia 2002 roku wszyscy ze wzruszeniem słuchali słów homilii Ojca Świętego, który drżącym głosem, który w Krakowie Łagiewnikach mówił o znaczeniu tutejszej świątyni, o nadziei, którą daje miłosierdzie Boże i wreszcie na koniec wypowiedział słowa: «Dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją» Po czym wypowiedział modlitwę:

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki
i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas
i całego świata!

/za: https://www.misericordia.eu/