2 stycznia – pierwsza sobota miesiąca

Nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca – o nie prosiła Matka Boża w Fatimie!

Przypominamy, że nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca odprawiane są w każdą pierwszą sobotę miesiąca w Niepokalanowie. Szczegóły TUTAJ Nabożeństwa te są transmitowane przez Radio Niepokalanów.

I Wielka obietnica Matki Bożej!

W Fatimie 13 lipca 1917 r. Matka Boża powiedziała: „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie”.

Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

Maryja powiedziała:
“Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy:
1. przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź,
2. przyjmą Komunię świętą,
3. odmówią jeden Różaniec
4. i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.

II Dlaczego ma to być „pięć sobót” wynagradzających, a nie dziewięć lub siedem na cześć Matki Bożej Bolesnej?

Maryja powiedziała Łucji:
„Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.
Pierwsze: Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.
Drugie: Przeciwko Jej Dziewictwu.
Trzecie: Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka.
Czwarte: Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki.
Piąte: Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.

Tekst oprac. na podstawie: www.sekretariatfatimski.pl

Więcej o nabożeństwie wynagradzającym do Niepokalanego Serca Maryi opowiada franciszkanin, ojciec Zbigniew Deryło.

PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA – AUDYCJA RADIA NIEPOKALANÓW

Przypominamy, że nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca odprawiane są w każdą pierwszą sobotę miesiąca w Niepokalanowie. Szczegóły TUTAJ Nabożeństwa te są transmitowane przez Radio Niepokalanów.

Fot. fatima.pl


POSŁUCHAJ TAKŻE:
Fatima – odpowiedzi na najtrudniejsze pytania!
Dlaczego warto odwiedzić Fatimę?