2 sierpnia – Święto Matki Bożej Anielskiej

Wierni, którzy nawiedzą tego dnia franciszkańskie świątynie lub swój kościół parafialny i odmówią w nich: Ojcze Nasz, Wyznanie wiary oraz dowolną modlitwę w intencji Ojca Świętego i jeśli przyjmą Komunię św. – uzyskają odpust zupełny. Łaskę odpustu wyprosił w 1216 r. św. Franciszek z Asyżu.
***
Św. Franciszek z Asyżu żywił wyjątkową miłość do Najświętszej Maryi Panny. Dlatego też staranną opieką otoczył kaplicę pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, zwaną Porcjunkulą (łac. portiuncula, mała cząsteczka, skrawek gruntu). W niej dał początek Zakonowi Braci Mniejszych oraz przygotował podwaliny dla Zakonu Klarysek (W tym miejscu, w marcu 1211 r. św. Klara złożyła śluby zakonne). W kaplicy tej św. Franciszek zakończył również swój doczesny żywot. Podanie głosi, że właśnie w tym miejscu otrzymał także ów słynny odpust, który następnie papieże zatwierdzili i rozciągnęli na wiele innych kościołów.

Obecnie mała kaplica znajduje się w Bazylice Santa Maria degli Angeli (Bazylika Najświętszej Marii Panny od Aniołów). Bazylika zbudowana została w pobliżu Asyżu na polecenie papieża Piusa V w latach 1569-1679. Zbudowany kościół powstał, by chronić kaplicę Matki Bożej Anielskiej.

***

Aby uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli należy:
• pobożnie nawiedzić kościół franciszkański lub parafialny z pragnieniem doświadczenia łaski odpustu zupełnego, o który prosił św. Franciszek,

• odmówić w nim Modlitwę Pańską oraz Wyznanie Wiary,

• przystąpić do spowiedzi świętej (być w stanie łaski uświęcającej),

• przyjąć Komunię świętą,

• pomodlić się w intencjach Ojca Świętego (sprawdź intencję na sierpień 2022),

• wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu.