181. urodziny apostoła Różańca

„Pomimo pokuty wciąż gnębiła mnie myśl, że należę do szatana i nadal jestem jego niewolnikiem, a on oczekuje na mnie w piekle. Rozważając to popadłem w rozpacz i byłem bliski samobójstwa. Wtedy usłyszałem w moim sercu echo słów ojca Alberta*, powtarzającego za Maryją: „Ten, kto propaguje mój różaniec, będzie zbawiony.” Te słowa oświeciły moją duszę”- bł. Bartolo Longo

dominikanina, u którego Bartolo odbył pierwszą spowiedź po opuszczeniu sekty

181. lat temu, 10 lutego 1841 r. urodził się bł. Bartłomiej Longo – kapłan szatana, który stał się apostołem różańca i zbudował sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach….

DZIECIŃSTWO

 • Matka Bartola od najmłodszych lat uczyła go modlić się na różańcu…

UTRWATA WIARY

 • W 1858 r. wstąpił na wydział prawa w Neapolu, gdzie masoneria rozszerzała swoje wpływy, a niektórzy wykładowcy jawnie występowali przeciwko Kościołowi. Wtedy wiara Bartola uległa załamaniu. Wstąpił do sekty spirytystycznej i w krótkim czasie został kapłanem szatana.

NAWRÓCENIE

 • Pewnego dnia zdawało mu się, że słyszy błagalny głos zmarłego ojca, który nawoływał go do powrotu do Boga.
 • Zdesperowany poprosił o pomoc przyjaciela rodziny, profesora Vincenza Pepego.
 • Długie rozmowy z przyjacielem przekonały go do opuszczenia sekty.
 • Bartolo trafił do dominikanina, Alberta Radentego, gdzie odbył spowiedź.
 • Towarzyszką jego życia i małżonką, została owdowiała matka pięciorga dzieci, hrabina Marianna de Fusco. Bartolo jako początkujący adwokat został administratorem dóbr hrabiny i prawnym opiekunem jej dzieci.

POMPEJE, SANKTUARIUM, NOWENNA POMPEJAŃSKA

 • Pierwszy raz do Pompejów Longo udał się w sprawach majątkowych hrabiny de Fusco. Podczas spaceru po okolicy wpadł w stan rezygnacji i przygnębienia. Pisał: Pomimo pokuty wciąż gnębiła mnie myśl, że należę do szatana i nadal jestem jego niewolnikiem, a on oczekuje na mnie w piekle. Rozważając to popadłem w rozpacz i byłem bliski samobójstwa. Wtedy usłyszałem w moim sercu echo słów ojca Alberta, powtarzającego za Maryją: „Ten, kto propaguje mój różaniec, będzie zbawiony.” Te słowa oświeciły moją duszę.
 • I tak doszło, że Bartolo pozostał w Pompejach i oddał się budowie kościoła dla mieszkańców wioski. Założył czasopismo „Różaniec i Nowe Pompeje”, które po dziś dzień jest drukowane i rozprowadzane na całym świecie. Zamierzany niewielki kościół wyrósł na potężne sanktuarium Matki Bożej Różańcowej.
 • Był także inicjatorem odmawianej po dziś dzień przez miliony wiernych modlitwy piętnastu sobót. Napisał wiele modlitewników, nowenn, rozważań, szerzył przekazaną w objawieniu Matki Bożej Nowennę Pompejańską, zwaną Nowenną nie do odparcia. Jak stwierdził w swojej suplice do Królowej Różańca Świętego, „Różaniec jest równocześnie medytacją i prośbą. Wytrwałe błaganie zanoszone do Matki Bożej opiera się na ufności, że macierzyńskie wstawiennictwo wszystko może uzyskać od Serca Syna”.
 • To dzięki jego inicjatywie, w 1883 r. papież Leon XIII ustanowił październik miesiącem szczególnej modlitwy różańcowej.

Biografia bł. Barola Longo oprac. na podstawie tekstu: Marek Woś/https://bartolo-longo.pl/zycie/

***

Modlitwa do bł. Bartola Longa

O błogosławiony Bartolo Longo, Ty który ukochałeś Maryję synowską miłością i rozpowszechniłeś do Niej nabożeństwo przez odmawianie Różańca Świętego, a przez Jej wstawiennictwo otrzymałeś obfite łaski, aby kochać i służyć Chrystusowi, poświęcając siebie opuszczonym dzieciom, uproś nam łaskę życia w duchu modlitwy i zjednoczenia z Bogiem, abyśmy Go kochali, podobnie jak Ty w naszych braciach.

Ty, który przy końcu swego ziemskiego pielgrzymowania, powiedziałeś, że nigdy nie przestawałeś się modlić za wszystkich cierpiących, zmartwionych i nieszczęśliwych, ufając w Opatrzność Bożą i w wstawiennictwo Matki Bożej, wstawiaj się nadal za tymi wszystkimi, którzy są wezwani do dalszego prowadzenia Twojego dzieła wiary i miłości w Pompejach i za wszystkich, którzy odmawiają Różaniec na całym świecie.

Uproś nam to, abyśmy po rozważaniu tu, na ziemi, tajemnic radosnych i bolesnych, mogli razem z Tobą uczestniczyć w radości tajemnic chwalebnych w niebie z Maryją, Królową Aniołów i Świętych. Amen.