17 września – wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

17 września obchodzimy wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego – arcybiskupa warszawskiego czasu powstania styczniowego.

Św. Zygmunt Szczęsny Feliński urodził się 1 listopada 1822 r. w Wojutynie na Wołyniu. Od najmłodszych lat odznaczał się głęboką pobożnością. W 1833  r. zmarł jego ojciec, a 5 lat później jego matka została aresztowana za działalność patriotyczną i zesłana na Syberię. W 1851 r. Zygmunt wstąpił do Seminarium Duchownego w Żytomierzu. W 1855 r. w Petersburgu został wyświęcony na kapłana. Natchniony duchem miłosierdzia założył schronisko dla sierot i ubogich, a w 1857 r. zgromadzenie zakonne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, które istnieje do dzisiaj i troszczy się o dzieci i młodzież. 6 stycznia 1862 r. został mianowany arcybiskupem warszawskim.

Abp Zygmunt Szczęsny Feliński, choć był metropolitą warszawskim, tylko przez półtora roku, został zapamiętany jako człowiek pobożny, o głębokiej duchowości i wiary w Boga oraz zatroskany pasterz o biedne dzieci, dla których zakładał schroniska. Już za życia był uważany za ascetę i mistrza życia duchowego, wzór świętości i miłosierdzia. Mimo że nie wierzył w powodzenie powstania styczniowego w 1863 r., nie zgodził się potępić powstańców i zerwać kontaktów ze Stolicą Apostolską. Za swoją postawę został zesłany przez cara w głąb Rosji, gdzie spędził 20 lat. Po uwolnieniu nie miał prawa powrotu do Warszawy. Osiadł w Dźwinaczce, we wschodniej Galicji, gdzie posługiwał Polakom i Rusinom, otaczając opieką biednych i potrzebujących. Zmarł w Krakowie 17 września 1895 r.

Był autorem nie tylko rozpraw teologicznych, ale i pamiętników, nazywanych arcydziełem kresowej literatury. Okazał się bacznym obserwatorem życia społecznego i kulturalnego, dokumentującego dzieje XIX-wiecznej Polski. Znał najwybitniejsze postaci tego okresu, m.in. Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego, przyjaźnił się z Juliuszem Słowackim.

W 1920 r. jego doczesne szczątki przewieziono do Warszawy i złożono w katedrze św. Jana, gdzie obecnie znajdują się jego relikwie. 18 sierpnia 2002 r. w Krakowie papież Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym, a Benedykt XVI kanonizował w Rzymie 11 października 2009 roku. Rok 2022 jest Rokiem św. Zygmunta Felińskiego, ponieważ przypada wtedy 200. rocznica urodzin metropolity warszawskiego. Z tej okazji z inicjatywy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi został powołany do życia 39-kilometrowy wielkopolski szlak jego imienia, który prowadzi z Komornik przez Konarzewo, Trzcielin, Stęszew, Łódź, Mosinę, Rogalinek aż do Rogalina.

Trasa szlaku została oznaczona biało-zielonym znakiem turystycznym w kształcie litery „F”, który namalowany jest na przydrożnych słupach i drzewach. Dodatkowo na trasie ustawione zostały tablice informacyjne z przedstawieniem krótkiego życiorysu świętego oraz omówieniem kontekstu historycznego wydarzeń, w których brał udział w okresie Wiosny Ludów. Ścieżki piesze i rowerowe szlaku wiodą do siedmiu kościołów parafialnych, w których przechowywane będą relikwie św. Zygmunta: Komorniki, Konarzewo, Stęszew, Łódź, Mosina, Rogalinek i Rogalin.

Info za: archpoznan.pl via episkopat.pl

***
Dziś (17 września) na antenie Radia Niepokalanów o św. Zygmuncie Szczęsnym Felińskim opowiadały będą siostra Teresa Antonietta Frącek  ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi oraz p. Barbara Dobrzyńska – aktorka teatralna, autorka scenariuszy i reżyser widowisk patriotycznych, a także prezes kręgu przyjaciół Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Na opowieść o św. Zygmuncie Szczęsnym Felińskim zapraszamy w sobotę, 17 września o: 9.30 (cz.1), 14.20 (cz. 2), 15.45 (cz. 3) i 20.20 (cz. 4). Materiały przygotował Michał Śmigielski.

***

W niedzielę, 18 września, podczas Mszy Świętej o godz. 13.00, Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi obchodzić będą jubileusz 200. rocznicy urodzin św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Parafii Św. Floriana w Brwinowie. Radio Niepokalanów będzie transmitować tę Mszę Świętą (Msza św. o godz. 8.30 z Niepokalanowa również będzie transmitowana).