Zduńska Wola: „ŚPIEWAMY DLA JP2”

W styczniu 2015 roku przy parafii św. Maksymiliana M. Kolbe w Zduńskiej Woli powstało Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych im. Św. Jana Pawła II, którego celem jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych różnymi inicjatywami.

Stowarzyszenie organizuje II FESTIWAL MUZYKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ „ŚPIEWAMY DLA JP2”, który odbędzie się 15 października 2016 roku, w Kościele parafialnym p.w. św. Maksymiliana M. Kolbe w Zduńskiej Woli. Chcemy tym festiwalem zainteresować jak najszerszą grupę dzieci i młodzieży, promując wartości chrześcijańskie i odkrywanie talentów muzycznych we wspólnocie Kościoła, a także uczcić wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Festiwal odbędzie się w następujących kategoriach:

– soliści do 14 lat
– soliści do 15-18 lat
– duety
– schole dziecięce
– zespoły młodzieżowe

Po wręczeniu nagród odbędzie się koncert ewangelizacyjny (godz.19.15). Gościem specjalnym festiwalu będzie zespół „TGD – Trzecia Godzina Dnia” z Warszawy (wstęp bezpłatny).

Wszelkich informacji udziela telefonicznie Dawid Zemlak 795 – 588 – 131. Zgłoszenia do 8 października. Rozpoczęcie Festiwalu o godz. 10.00. Szczegółowy plan występów, zostanie podany do informacji 10 października. Regulamin Festiwalu podany jest na www.swmaksymilian.eu  i www.facebook.com/cis.jp2