11 wspaniałych. Znamy laureatów konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Pomagają podczas pandemii COVID-19, działają bezinteresownie oraz budują więzi między mieszkańcami – tacy są wolontariusze na Mazowszu. Po raz dziesiąty rozstrzygnięto konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. W ten sposób samorząd województwa mazowieckiego uhonorował najbardziej zaangażowanych w pracę charytatywną. Spośród 114 kandydatów wyłoniono 11 zwycięzców.

Nominowani do konkursu mogli być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy czy całe rodziny. Kandydatów mogły zgłaszać: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, a także podmioty, które realizują program wolontariatu prawniczego czy też osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Możliwe było również zgłoszenie własnej kandydatury. Jeden podmiot mógł wskazać od 1 do 5 kandydatur.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik to jest bardzo potrzebna inicjatywa. – Nagrodzeni to ludzie, którzy pracują bez rozgłosu. Nie czekają na oklaski i słowa uznania. Jednak w pełni na nie zasługują  – dodaje marszałek.

W tym roku dodatkowo pojawiła się kategoria specjalna „wolontariat w czasie pandemii”, która miała na celu uhonorowanie najciekawszych inicjatyw wolontariuszy związanych z niesieniem pomocy osobom potrzebującym w czasie pandemii COVID-19.

Ich pracę docenia m.in. przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej w sejmiku województwa mazowieckiego Piotr Kandyba. – Wolontariat to bezinteresowne działanie na rzecz innych, środowiska czy miejsca zamieszkania, które codziennie przynosi korzyści wielu mieszkańcom. To również ważna część życia dla licznej grupy Mazowszan. W czasie pandemii  wolontariusze nie rezygnują ze swoich aktywności i pomagają w szpitalach, seniorom czy organizują akcje szycia maseczek  – zaznacza radny województwa mazowieckiego.

Lista laureatów oraz wyróżnionych wolontariuszy:

KATEGORIA INDYWIDUALNY WOLONTARIAT

LAUREAT: Mariusz Goszczycki – zaangażowany w pomoc dzieciom ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Jeżewie. Żołnierz 56. Pułku Specjalnego, uczestniczył w misjach poza granicami naszego kraju. Przy wsparciu dawnych towarzyszy broni rozpoczął akcję, której celem jest zebranie środków na rekonstrukcję dłoni jednego z uczniów Szkoły Podstawowej w Jeżewie. Prowadzi szkolenia dla dzieci ze szkół pod kątem zagrożeń terrorystycznych, bezpiecznego wypoczynku nad wodą współpracując z ratownikami WOPR. Niesie pomoc najbardziej potrzebującym m.in. w ramach akcji „Szlachetna Paczka”.

WYRÓŻNIENIE: Krystyna Paszko – uczennica klasy maturalnej. Od lat zaangażowana w szereg inicjatyw społecznych i wolontariackich. Pełni funkcję przybocznej w warszawskiej drużynie harcerskiej 23 WDW Binduga. Jest autorką projektu pomocowego o nazwie Rumianki i Bratki, którego celem jest pomoc ofiarom przemocy domowej.

 

KATEGORIA SZKOLNE/PRZEDSZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

LAUREAT: Szkolny Klub Ośmiu „Serce na dłoni” działający przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 w Warszawie – Klub istnieje od 2006 r. liczy około 100 wolontariuszy, którzy w zróżnicowany sposób niosą pomoc innym. Współpracują między innymi z kombatantami AK Korpusu „Jodła”, Fundacją „Świat na Tak” oraz z ponad 20 innymi fundacjami i ponad 20 podmiotami lokalnymi.

WYRÓŻNIENIE: Szkolne Koło Wolontariatu w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie – współpracuje z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w Kraszewie Czubakach, w którym dzięki zorganizowanej zbiórce książek utworzono bibliotekę. Wolontariusze podjęli stałą współpracę, która polega między innymi na cyklicznych odwiedzinach i czytaniu książek dzieciom z hospicjum.

 

KATEGORIA WOLONTARIAT GRUPOWY

LAUREAT: Społeczność No Bell – tworzą ją uczniowie, rodzice oraz nauczyciele, którzy od lat angażują się w różne formy pomocy potrzebującym. „Szpik pozwala ujść z życiem”, „Dzień życzliwości”, „Choinka marzeń” to sztandarowe akcje, które regularnie są organizowane przez szkolną społeczność.

WYRÓŻNIENIE: Wolontariusze Fundacji Ready2Run – Grupa działa od maja 2019 roku. Ideą, która zapoczątkowała proces tworzenia grupy wolontariuszy, była integracja we wspólnych działaniach osób z niepełnosprawnością z ich pełnosprawnymi rówieśnikami.

 

KATEGORIA WOLONTARIAT SENIORÓW

LAUREAT: Akademia Seniora Muzeum Niepodległości w Warszawie – aktywnie uczestniczy w zbiórkach maskotek przekazywanych do Centrum Zdrowia Dziecka, uczestniczy w akcjach podejmowanych przez Muzeum Niepodległości np. opieka nad zwiedzającymi Cytadelę w ramach programu „Kultura 50+” czy wygłaszanie prelekcji promujących zdrowy styl życia przez słuchaczy Akademii Seniora (emerytowanych lekarzy) w ramach Warszawskich Dni Seniora. W czasie pandemii szyto maseczki, które przekazano weteranom zrzeszonym w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

WYRÓŻNIENIE: Klub Senior + – działalność klubu polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy. Celem powstania klubu było przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych. W ramach akcji „podziel się ciepłem” członkowie szyją czapki i szaliki dla najbardziej potrzebujących. Brali aktywny udział w projekcie „Lodowata niedziela dla Jaśka” gdzie swoje rękodzieła wystawiali na licytację, a dochód został przeznaczony na rehabilitację potrzebującego chłopca. Klub także zaangażował się w szycie maseczek w czasie pandemii.

 

KATEGORIA WOLONTARIAT W CZASIE PANDEMII

LAUREAT: Mieszkańcy Gminy Wołomin – czas pandemii pokazał na ogromną skalę jaką empatią i szlachetnością cechują się mieszkańcy gminy Wołomin. W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa i łagodzenia skutków epidemii organizowane były zbiórki pieniędzy. Mieszkańcy gminy Wołomin uszyli 12 275 maseczek, które trafiły do ponad 20 instytucji.

WYRÓŻNIENIE: Paweł Sędek – zakupione z prywatnych środków finansowych maski pełnotwarzowe z filtrami FFP3, maseczki z materiału z jonami srebra oraz przyłbice przekazał dla personelu medycznego. Jednocześnie z różnych stron zaczęły się do Pana Pawła zgłaszać szpitale i oddziały, które borykały się z brakiem maseczek. Do akcji włączyli się inny wolontariusze, prywatni darczyńcy oraz gwiazdy show-biznesu.

WYRÓŻNIENIE: Kacper Ośko – uczeń, który mimo swoich szkolnych obowiązków w czasie pandemii zaangażował się w społeczną pomoc wolontariacką w Medycznej Szkole Policealnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu. Swoją pasję, którą jest informatyka przełożył na pomoc w skoordynowanie działalności zdalnego nauczania we współpracy ze szkolnym informatykiem.