11 października: Post Rodziny Franciszkańskiej w intencji pokoju

Przełożeni Rodziny Franciszkańskiej we wspólnym liście, napisanym 4 października (we wspomnienie św. Franciszka z Asyżu) proszą, aby 11 października 2022 r. był szczególnym dniem postu i modlitwy Rodziny Franciszkańskiej w intencji pokoju. Publikujemy cały komunikat:

Drodzy bracia i siostry z Rodziny Franciszkańskiej,
Niech Pan obdarzy was pokojem!

Zgromadzeni razem w mieście św. Franciszka z okazji jego święta, pragniemy zwrócić się do was z gorącym wezwaniem o pozostanie wrażliwymi na kwestię pokoju w tym bardzo trudnym czasie dla ludzkości. Chcemy wyrazić nasze całkowite zatroskanie o pokój, zwłaszcza w obliczu cierpień, jakie już zostały zadane tak wielu ludziom i wobec ryzyka użycia broni jądrowej.

Św. Franciszek otrzymał od Pana orędzie skierowane do wszystkich: ,,Niech Pan obdarzy was pokojem!”, które tym samym objawia się jako istotny element charyzmatu. Przyjmujemy dar pokoju poprzez nawrócenie serca i jesteśmy wezwani do stawania się mężczyznami i kobietami łagodnymi, czyniącymi pokój, skromnymi, pokornymi, bezspornymi i nierywalizującymi. Dawajmy zatem świadectwo o tym pokoju, który otrzymaliśmy.

,,Przez pokój niczego się nie traci. Wszystko może być stracone przez wojnę. Niech ludzie powrócą do wzajemnego zrozumienia. Niech prowadzą rokowania. Pertraktując z dobrą wolą i z poszanowaniem praw drugiej strony, uświadomią sobie, że szczere i skuteczne negocjacje nigdy nie wykluczają honorowego rezultatu”. To wołanie, które Pius XII skierował do wszystkich w przededniu wybuchu II wojny światowej w 1939 r., powraca w sposób zatrważająco aktualny. ,,Nigdy więcej wojny!” – wykrzyknął św. Paweł VI przed zgromadzeniem ONZ; wojny nazwanej przez św. Jana Pawła II „złą przygodą, z której nie ma odwrotu”. 25 września 2015 r. papież Franciszek wystosował do ONZ podobną prośbę: ,,Dość wojny, która jest zaprzeczeniem wszelkich praw”.

Wsłuchując się w znaki czasu oraz w słowa charyzmatu i naszych pasterzy, zachęcamy wszystkich do usilnego pielęgnowania w sobie zamiłowania i zatroskania o pokój, do nieustannego wstawiennictwa o ten cenny dar.

Stąd też prosimy was, aby 11 października 2022 r. był szczególnym dniem postu i modlitwy Rodziny Franciszkańskiej. Gdy w złu widzimy tajemnicę nieprawości w działaniu, odpowiedzmy pokutą i modlitwą, krzewieniem pojednania i pokoju, uwrażliwianiem siebie i wielu innych na tę istotną kwestię. W formacji i w przepowiadaniu słowa Bożego, w różnych przedsięwzięciach związanych z posługą i pracą, w naszym nauczaniu i w naszym codziennym życiu przybliżajmy pojednanie i pokój z mocą i przekonaniem.

Powierzamy wielką i pilną intencję pokoju wstawiennictwu Królowej Pokoju, św. Franciszkowi, św. Klarze i św. Elżbiecie, miłośnikom pokoju i pokory. Pozdrawiamy was i obejmujemy po bratersku.

Asyż, 4 października 2022 r. – Uroczystość św. Franciszka z Asyżu, herolda pokoju

Podpisali:
Fr. Massimo Fusarelli OFM – Minister generalny
Fr. Roberto Genuin OFMCap – Minister generalny
Fr. Carlos Alberto Trovarelli OFMConv – Minister generalny
Fr. Amando Trujillo Cano TOR – Minister generalny, Przewodniczqcy CFF
S. Daisy Kalamparamban AFBP – Wiceprzewodnicząca IFC-TOR
Tibor Kauser OFS – Minister generalny

Za: www.bernardyni.pl via www.zyciezakonne.pl