100 tys. zł na remonty strażnic w powiecie żyrardowskim

Dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w wysokości 100 tys. zł w  powiecie żyrardowskim wyremontowanych zostanie 5 strażnic OSP. Dziś umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, członek zarządu województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci.

 

– Od wielu lat konsekwentnie wspieramy mazowieckie OSP. Dziś podpisaliśmy umowy na dofinansowanie remontów strażnic w powiecie żyrardowskim. Strażacy ochotnicy to ludzie, którzy niosą pomoc bez wahania i bezinteresownie, często ryzykując swoim życiem i zdrowiem. Warto jednak pamiętać, że remizy to nie tylko miejsce pracy strażaków, ale też spotkań i integracji mieszkańców oraz działań kulturalnych – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Na remonty posadzek, dachów, elewacji i stolarki okiennej czy instalacji elektrycznej mazowieckich strażnic samorząd Mazowsza przekazał 3 mln zł. W subregionie żyrardowskim do 15 jednostek OSP trafi ponad 300 tys. zł, z czego 100 tys. zł do OSP z powiatu żyrardowskiego Dzięki tym środkom zostaną wyremontowane strażnice OSP Grabce Towarzystwo, OSP Grabina, OSP Radziejowice, OSP Nowy Drzewicz oraz OSP Żyrardów.

– Dzięki środkom z budżetu Mazowsza, pomagamy gminom w remontach strażnic, a także w zakupie specjalistycznego sprzętu i wozów strażackich dla mazowieckich OSP. Tylko w tym roku przeznaczyliśmy na ten cel ponad 17 mln zł, a w ciągu ostatnich kilkunastu lat ponad 117 mln zł. To ogromne wsparcie, bez którego samorządy same nie byłyby w stanie przeprowadzić wielu inwestycji – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.