100 lat od powrotu franciszkanów do łódzkich Łagiewnik

W roku 2018 obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości Polski. Odzyskana niepodległość przyczyniła się do przywrócenia normalności w wielu dziedzinach życia. Zaborcy pruscy i rosyjscy zamknęli wszystkie klasztory na podlegającym im terenie. Po odzyskaniu niepodległości do wielu z tych opuszczonych klasztorów powróciło życie zakonne. Stąd też obchodzą one także 100-lecie swego „powrotu do życia.”

W Łodzi jest jeden klasztor, z którego władze carskie wygnały zakonników w 1864 r. i który odrodził się 100 lat temu dzięki odzyskaniu niepodległości przez Polskie Państwo. Jest to klasztor ojców franciszkanów w łódzkich Łagiewnikach.  Gdy klasztor ten rodził się, Łagiewniki leżały poza obrębem miasta. Nie należały do miasta Łodzi także wtedy, gdy władze carskie wypędziły z nich zakonników, i nie należały jeszcze do miasta, gdy 100 lat temu franciszkanie powrócili do swego klasztoru.

Dziś łagiewnicki klasztor znajduje się w obrębie miasta Łodzi. Przy okazji obchodów 100-lecia swego powrotu do Łagiewnik, franciszkanie pragną przypomnieć mieszkańcom miasta i wszystkim Słuchaczom Radia Niepokalanów, historię swego klasztoru w kilkunastu audycjach, które wygłosił franciszkanin z Łagiewnik – o. Paulin Sotowski


AUDYCJE ARCHIWALNE:

AUDYCJA NR 1 – Wybór św. Antoniego czyli o początkach sanktuarium
Premiera: 01.06.2018 r.

 

AUDYCJA NR 2 – Pierwsi franciszkanie w Łagiewnikach i ich kłopoty
Premiera: 02.06.2018 r.

 

AUDYCJA NR 3 – Niezwykle szybki rozwój łagiewnickiego sanktuarium
Premiera: 03.06.2018 r.

AUDYCJA NR 4 – Podstawowe funkcje łagiewnickiego sanktuarium
Premiera: 04.06.2018 r.

AUDYCJA NR 5 – Pierwsze cuda w łagiewnickim sanktuarium
Premiera: 05.06.2018 r.

AUDYCJA NR 6 – Z czego żyli Franciszkanie w Łagiewnikach
Premiera: 06.06.2018 r.

AUDYCJA NR 7 – Czym się zajmowano w łagiewnickim sanktuarium
Premiera: 07.06.2018 r.

AUDYCJA NR 8 – Błogosławiony o. Rafał Chyliński
Premiera: 08.06.2018 r.

AUDYCJA NR 9 – Powstanie styczniowe i kasata łagiewnickiego klasztoru
Premiera: 09.06.2018 r.

AUDYCJA NR 10 – Łagiewnickie sanktuarium bez franciszkanów
Premiera: 10.06.2018 r.

AUDYCJA NR 11 – Powrót franciszkanów do łagiewnickiego sanktuarium
Premiera: 11.06.2018 r.

AUDYCJA NR 12 – Międzywojenny rozwój łagiewnickiego sanktuarium
Premiera: 12.06.2018 r.

AUDYCJA NR 13 – Łagiewniki podczas II wojny światowej
Premiera: 13.06.2018 r.

AUDYCJA NR 14 – Sanktuarium pełne zakonnej młodzieży
Premiera: 14.06.2018 r.

AUDYCJA NR 15 – Ojciec Rafał Chyliński błogosławionym!
Premiera: 15.06.2018 r.

AUDYCJA NR 16 – Środowisko sanktuarium
Premiera: 16.06.2018 r.

AUDYCJA NR 17 – Święty Antoni przenika do Łodzi
Premiera: 17.06.2018 r.