10 mln zł z budżetu Mazowsza na ochronę powietrza!

Walka o czyste powietrze na Mazowszu trwa. Samorząd województwa rusza właśnie z drugą edycją „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. W puli jest 10 mln zł. Wnioski można składać do końca marca.

Ubiegłoroczna edycja MIWOP cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mazowieckich samorządów. Patrząc na ich zaangażowanie i podejmowane inicjatywy postanowiliśmy kontynuować ten program. W tym roku pozyskane wsparcie gminy będą mogły przeznaczyć zarówno na działania edukacyjne czy inwentaryzację źródeł ciepła. Liczymy też, że dzięki środkom z naszego budżetu na Mazowszu powstaną nowe tężnie solankowe, stacje ładowania pojazdów elektrycznych czy zielone przystanki

mówi Janina Ewa Orzełowska członek zarządu województwa mazowieckiego.

MIWOP MAZOWSZE 2020 program samorządu województwa mazowieckiego skierowany do gmin wiejskich, miejskich i wiejsko-miejskich. Jego głównym zadaniem jest polepszenie jakości powietrza na Mazowszu. W tym roku wsparcie finansowe może zostać przyznane na zasadzie dotacji(płatność z góry) oraz refundacji (płatność z dołu).

Dotację można otrzymać na działania związane z inwentaryzacją indywidualnych źródeł ciepła i może wynieść do 100 % kosztów kwalifikowanych zadania, ale nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł. Z kolei wsparcie w ramach refundacji można przeznaczyć m.in. na zakup profesjonalnych narzędzi do kontroli palenisk domowych czy dronów służących do informowania o jakości powietrza, opracowanie programów ochrony powietrza, tworzenie terenów zielonych, systemów nawadniających czy też budowę tężni solankowych. Dofinansowanie zadania w ramach refundacji to maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych i nie może przekroczyć 200 tys. zł. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.mazovia.pl w zakładce Komunikaty/Konsultacje społeczne.

 

Każda gmina może złożyć maksymalnie dwa wnioski na dwa różne zadania.

Wnioski można składać do 31 marca br. osobiście w godzinach: 8.00-16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych urzędu, bądź za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. Kłopotowskiego 5, 03 – 718 Warszawa; w zamkniętej kopercie z dopiskiem: PZ-PI-I, Nabór wniosków „MIWOP MAZOWSZE 2020”. Można również skorzystać z profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej www.mazovia.pl.

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974
e-mail: rzecznik@mazovia.pl