10-dniowe Rekolekcje Polaków „Realizacja Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana…”: 15-24 listopada

W dniach 4-7 listopada 2021 r. odbędzie się w Warszawie Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla pod hasłem: W diecezjach i parafiach: „Króluj nam, Chryste!” – realizacja Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego.

Przed Kongresem, w dniach 15-24 października 2021r., w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, odbędą się 10-dniowe Rekolekcje Polaków, połączone z Nabożeństwem Ekspiacyjnym, pod hasłem: Realizacja Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w Kościele, Narodzie i Państwie Polskim.

Nauki rekolekcyjne będą głoszone codziennie przez 10 dni, podczas Eucharystii, przez różnych Księży Biskupów, którzy będą rozważać poszczególne wezwania Aktu Intronizacyjnego oraz praktyczną realizację tych wezwań w życiu narodowym, parafialnym, rodzinnym i indywidualnym.

Głównymi organizatorami Rekolekcji są Zarząd i Rada Ogólnopolskiego Dzieła Jezusa Chrystusa Króla, we współpracy z: bp. Stanisławem Jamrozkiem, Delegatem KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych i ks. dr. Zbigniewem Bielasem, Rektorem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach.

PROGRAM:

Piątek 15 X
15.00 – Rozpoczęcie Rekolekcji, Godzina Miłosierdzia,
16.00 – Eucharystia, nauka rekolekcyjna 1: W naszych sercach – Króluj nam, Chryste! – bp Leszek Leszkiewicz (Tarnów);

Sobota 16 X
17.15 – Różaniec
18.00 – Eucharystia, nauka rekolekcyjna 2: W naszych rodzinach – Króluj nam, Chryste! – bp Stanisław Jamrozek, Delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych (Przemyśl).

Niedziela 17 X
17.15 – Różaniec
18.00 – Eucharystia, nauka rekolekcyjna 3: W naszych parafiach – Króluj nam, Chryste! – bp Jan Zając (Kraków);

Poniedziałek 18 X
17.15 – Różaniec
18.00 – Eucharystia, nauka rekolekcyjna 4: W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam, Chryste! – bp Janusz Mastalski (Kraków);

Wtorek 19 X
17.15 – Różaniec
18.00 – Eucharystia, nauka rekolekcyjna 5: W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam, Chryste! – bp Piotr Greger (Bielsko-Biała);

Środa 20 X
17.15 – Różaniec
18.00 – Eucharystia, nauka rekolekcyjna 6: W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam, Chryste! – bp Damian Muskus OFM (Kraków);

Czwartek 21 X
17.15 – Różaniec
18.00 – Eucharystia, nauka rekolekcyjna 7: W naszych miastach i wioskach – Króluj nam, Chryste! – bp Jan Piotrowski (Kielce);

Piątek 22 X
17.15 – Różaniec
18.00 – Eucharystia, nauka rekolekcyjna 8: W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam, Chryste! – bp Krzysztof Chudzio (Przemyśl);

Sobota 23 X
17.15 – Różaniec
18.00 – Eucharystia, nauka rekolekcyjna wprowadzająca do Nabożeństwa Ekspiacyjnego, Nabożeństwo Ekspiacyjne przed Najświętszym Sakramentem – bp Ignacy Dec (Świdnica);

Niedziela 24 X:
12.00 – Eucharystia, nauka rekolekcyjna końcowa, odnowienie Aktu Intronizacyjnego przed Najświętszym Sakramentem, błogosławieństwo wieńczące Rekolekcje – kard. Stanisław Dziwisz (Kraków).

Podczas każdego dnia Rekolekcji odmawiane będą specjalne modlitwy za Kościół, Naród i Państwo Polskie.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że tematyką wiodącą homilii, nauczania i przemówień św. Jana Pawła II podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny pod hasłem: Bogu dziękujcie! Ducha nie gaście!, w dniach 1-9 czerwca 1991 r., był Dekalog. Po upadku muru berlińskiego i rozpadzie imperium komunistycznego na Wschodzie okazało się bowiem, że my Polacy jako Naród nie umiemy właściwie korzystać z wolności danej nam przez Opatrzność. Papież stał się podczas tej pielgrzymki budzicielem sumień, surowym ojcem wytykającym nam nasze narodowe grzechy i słabości oraz wskazującym nam drogę odnowy moralnej. Pielgrzymkę tę można więc uznać za nasze Rekolekcje Narodowe, którym przewodził św. Jan Paweł II.

Jakże te homilie Jana Pawła II są aktualne i ważne zwłaszcza dzisiaj!

Dlatego gorąco zachęcamy wszystkich uczestników Rekolekcji, osoby duchowne i świeckie, czcicieli Jezusa Chrystusa Króla, o rozważanie codziennie jednej nauki Dekalogu ze św. Janem Pawłem II.

W tym celu został opracowany i wydany Biuletyn Specjalny Króluj nam, Chryste! Nr 3 Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla pt. Dekalog ze św. Janem Pawłem II – rekolekcje dla Polaków przed Ogólnopolskim Kongresem Jezusa Chrystusa Króla. Jego wersja elektroniczna i inne informacje dotyczące Dzieła Intronizacji są dostępne na stronie internetowej dzielointronizacji.pl prowadzonej przez Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla.

Tekst za: www.intronizacja.pl