1 marca – 25 lat od wznowienia działalności Radia Niepokalanów

„Pamiętajmy, nie wolno nam gasić ducha, którym żył ojciec Maksymilian… Drodzy moi! Pragnę gorąco, abyście ducha ojca Maksymiliana ponieśli do waszych rodzin i domów, do waszych prac, trudów i zajęć, do warsztatów pracy i fabryk, do wsi i do miast.”

(Kard. Stefan Wyszyński, Niepokalanów: 25 VI 1972)

25 lat po reaktywacji Radia, założonego przez św. Maksymiliana, Radio Niepokalanów – obok wielu innych wspaniałych dzieł franciszkańskich, realizuje zalecenie Prymasa Tysiąclecia i kontynuje dzieło św. Maksymiliana. 1 marca 2020 r. minie 25 lat wznowionej działalności Radia Niepokalanów.

ROK 1938

„Możemy wybudować wiele kościołów. Ale jeśli nie będziemy mieli własnych mediów, te kościoły będą puste…” – mówił św. Maksymilian Kolbe. I to On, nie Kto inny, założył pierwszą katolicką i zarazem pierwszą prywatną w Polsce rozłgośnię radiową! 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy („Stacja Polska 3- Radio Niepokalanów”). Była to akademia wygłoszona przez o. Maksymiliana Kolbego, nadana około godziny 19.00. Pomimo dość słabego odbioru, sygnał był słyszalny w całej Polsce.

Niestety, wszelkie plany z rozwojem stacji przerwała wojna oraz męczeńska śmierć o. Maksymiliana Kolbego w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu 14 sierpnia 1941 roku. Dopiero 1 marca 1995 r. słuchacze usłyszeli na fali 102,7 FM melodię pieśni Maryjnej „Po górach, dolinach” i głos „Tu Radio Niepokalanów”.

ROK 1995

Inicjatorem wznowienia działalności Radia Niepokalanów był ówczesny gwardian Niepokalanowa – o. Kazimierz Więsek. Na pierwszy program złożyły się m. in. odczytanie konferencji św. Maksymiliana wygłoszonej w związku z otwarciem „Radia Niepokalanów”, przemówienie inauguracyjne o. Józefa Łapińskiego – prowincjała oraz wspomnienia braci o działalności przedwojennej radia. Od tego czasu stacja pozyskała nowe tereny i obecnie nadaje w woj. mazowieckim na 102,7 FM, w woj. łódzkim na 98,6 FM oraz na całym świecie przez internet.

W pierwszej ramówce po reaktywacji dominowały programy o charakterze religijnym: rozważanie Pisma Świętego, codzienna katecheza, konferencje św. Maksymiliana, audycja misyjna, audycja dla chorych, a także modlitwa: „Anioł Pański’ i „Koronka do Bożego Miłosierdzia”. Msza Święta była nadawana o 8.00 rano. Ramówkę uzupełniały serwisy informacyjne, audycje publicystyczne, edukacyjne , dziecięce i młodzieżowe.

Ideą św. Maksymiliana Kolbego było głoszenie kultu Niepokalanej wszelkimi godziwymi środkami. Do nich przede wszystkim miały należeć środki masowego przekazu. Dzisiaj Radio Niepokalanów to nowoczesna katolicka rozgłośnia, dumna ze swego założyciela, pragnąca kontynuować Jego dzieło, wykorzystując do tego najnowocześniejsze środki.

RADIO NIEPOKALANÓW DZIŚ

Adres rozgłośni – niezmiennie od 82 lat – jest taki sam. Większość pomieszczeń redakcyjnych to te, które do celów radiowych wznieśli jeszcze franciszkanie w 1938 roku.

Budynek radiowy – z inicjatywy o. dyrektora Damiana Karczmara – został rozbudowany i odnowiony. Dzięki temu, do dyspozycji pracowników Rozgłośni oraz jej gości, jest m.in. radiowa kaplica.

W 2007 roku Radio Niepokalanów otworzyło studio w Łodzi. Filia mieści się obecnie w prowadzonej przez franciszkanów parafii pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego.