Życzenia dla Słuchaczy Radia Niepokalanów

Drodzy Słuchacze Radia Niepokalanów!

Największa tajemnica naszej wiary stała się faktem. Chrystus Zmartwychwstał! Niech wiara w życie wieczne każdego z nas, będzie źródłem siły i inspiracją do jak najpiękniejszego przeżywania własnego życia. Bez względu na okoliczności, w jakich przyszło nam żyć, bądźmy pełni Bożej radości, pokoju, nadziei i pewności, że kto wierzy w Chrystusa, NIE UMRZE NA WIEKI!

Życzymy Wam, Drodzy, byście na wzór świętego Maksymiliana z ufnością oddawali swoje sprawy Chrystusowi przez ręce Niepokalanej, wypełniając w ten sposób testament Zbawiciela, dany nam z Krzyża.

Redakcja Radia Niepokalanów