Zawierz swoje sprawy Maryi jak św. Stanisław Papczyński

8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny zawierz Maryi przez ręce Marianów

Założyciel Marianów, św. Stanisław Papczyński, usłyszał Boże wezwanie do szczególnego naśladowania życia i działania Jezusa Chrystusa oraz do założenia zakonu ku czci Maryi i misterium Jej Niepokalanego Poczęcia. „W Niepokalanej dostrzegał piękno nowego człowieka, całkowicie oddanego Chrystusowi i Kościołowi. Zachwycił się tą prawdą wiary tak bardzo, że gotów był oddać życie w jej obronie. Wiedział, że Maryja, arcydzieło Bożego stworzenia, jest potwierdzeniem godności każdego człowieka, umiłowanego przez Boga i przeznaczonego do życia wiecznego w niebie. Chciał, aby misterium Niepokalanego Poczęcia było szczególnym znakiem wspólnoty zakonnej, którą założył; by było stale jej siłą i prawdziwą radością” – mówił w czasie beatyfikacji św. Papczyńskiego
– Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej w czasie pontyfikatu Papieża Benedykta XVI.

„Dla nas Marianów Maryja i jej Niepokalane Poczęcie jest inspiracją w życiu i działalności apostolskiej. Nasz apostolat maryjny polega m.in. na propagowaniu kultu maryjnego, prowadzeniu centrów i sanktuariów maryjnych, a także wydawaniu publikacji o tej tematyce. 11 grudnia 1670 r. św. Stanisław Papczyński dokonał aktu ofiarowania siebie Bogu i Maryi. Dzień jego złożenia został uznany za dzień powstania Zgromadzenia Księży Marianów – przypomina ks. Łukasz Wiśniewski MIC, dyrektor Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich.

 

„Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego, będę się modlił o dobro dla ciebie” (Ps 122,8)
– proszą Marianie, ale sami też nie ustają w modlitwie za tych, którzy jej potrzebują. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, patronki naszego Zgromadzenia szczególnie zapraszamy, by zawierzyć swoje potrzeby Maryi przez ręce Marianów.

Na internetową skrzynkę intencji można codziennie przesyłać intencje, które omadlane są przez 9 kolejnych dni przez księży marianów, siostry anuncjatki w klasztorze klauzurowym w sanktuarium Matki Bożej w Licheniu oraz świeckich ze Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, którzy odmawiają: koronkę do Bożego Miłosierdzia, nowennę do
św. Stanisława Papczyńskiego i modlitwę do Matki Bożej. Przy grobie św. Stanisława Papczyńskiego
w Górze Kalwarii w sprawach zgłoszonych do skrzynki intencji odmawiana jest nieustanna nowenna za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego.