Zarząd Województwa Łódzkiego uzyskał absolutorium i wotum zaufania

Przy 18 głosach za, 14 przeciw i 1 wstrzymującym radni Sejmiku Województwa Łódzkiego udzielili absolutorium Zarządowi Województwa Łódzkiego za 2021 rok. Takim samym rezultatem zakończyło się głosowanie nad wotum zaufania. To ważny wyraz politycznej akceptacji polityki Zarządu WŁ, zwłaszcza, że ostatni rok nie należał do łatwych. – COVID-19 miał wpływ na wszystko, co robiliśmy – na stan naszego zdrowia, na rozwój gospodarki, na rozwój turystyki – mówił marszałek Grzegorz Schreiber.

Sesja absolutoryjna Sejmiku Województwa Łódzkiego już za nami. To jedno z najważniejszych spotkań radnych w roku. Głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za miniony rok poprzedziła debata na temat raportu o stanie województwa, który przedstawił marszałek.

– To był bardzo trudny czas, ale dzięki sprawnym działaniom, dzięki szybkim decyzjom i reagowaniu na pojawiające się potrzeby, ani na chwilę nie wypadliśmy z biegu – mówił Grzegorz Schreiber. – Przez cały ten czas, ścigając się z pandemią, byliśmy krok przed nią. Dlatego w Łódzkiem nie zabrakło miejsc w szpitalach, nie zabrakło leków, środków do dezynfekcji, nie zabrakło sprzętu ratującego życie.

Marszałek szczegółowo opowiadał o zmaganiach z pandemią i kolejnymi lockdownami, podkreślając przy tym ścisłą współpracę z rządem i wojewodą w tym zakresie.

– Nasza współpraca była również widoczna przy wyznaczaniu szpitali i oddziałów covidowych, działaniach szpitala tymczasowego, zakupu sprzętu niezbędnego do ratowania zdrowia i życia ludzi – dodał.

Przeciwdziałanie COVID-19 i walka ze skutkami pandemii wiązała się z dużymi nakładami finansowymi. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 realizowane były zadania poświęcone przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii, nakierowane na zadania związane ze służbą zdrowia. Wartość projektów wyniosła 189,9 mln zł, a dofinansowanie unijne 161,4 mln zł. W ramach tych działań kupowany był sprzęt medyczny, karetki i środki ochrony indywidualnej, realizowane było też wsparcie medyczne i rehabilitacyjne dla mieszkańców województwa po przebytej chorobie COVID-19.

Nie sposób tutaj nie wspomnieć o opiece psychiatrycznej, która zwłaszcza w tym trudnym pandemicznym czasie była i jest kwestią priorytetową. Dlatego nie dość, że pieniądze z budżetu województwa dofinansowały modernizację oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w Warcie, to w 2021 rozpoczęliśmy działania zmierzające do otwarcia, działającego już dziś, Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „Przystań „ przy Mielczarskiego w Łodzi.

Do zeszłorocznych sukcesów bez wątpienia trzeba zaliczyć kolejne kroki na drodze do likwidacji białych plam na komunikacyjnej mapie województwa. To między innymi dalszy rozwój siatki połączeń autobusowych. Dzięki wsparciu rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2021 r. w województwie łódzkim realizowaliśmy już 39 linii autobusowych, a autobusy wojewódzkie docierały do 120 spośród 177 gmin na terenie Łódzkiego.

Podsumowując 2021, nie możemy zapomnieć o wielu inwestycjach w drogi i kolej, ale także o Polskim Ładzie, z którego nasz samorząd otrzymał 94 mln na kluczowe inwestycje.

Miniony rok wypełniały też prace nad Kontraktem Programowym dla Województwa Łódzkiego, bo od niego zależy zakres wsparcia z pieniędzy unijnych przewidzianych dla naszego województwa. Już wiemy, że w tej nowej perspektywie pieniędzy dla łódzkiego jest więcej niż początkowo zakładaliśmy – ponad 2,7 mld euro.

Sejmik przyjął sprawozdania finansowe i z wykonania budżetu za ubiegły rok. Komisja rewizyjna, po uwzględnieniu opinii wszystkich komisji stałych Sejmiku oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, zaopiniowała pozytywnie oba dokumenty. Ostatecznie po dyskusji i wystąpieniach przedstawicieli poszczególnych klubów w SWŁ, radni udzielili absolutorium Zarządowi WŁ z marszałkiem Schreiberem na czele.

Więcej o czwartkowej sesji absolutoryjnej na: https://www.lodzkie.pl/

fot. Dawid Przybylak/Adam Staśkiewicz