Zagłosuj na prozdrowotny program województwa mazowieckiego!

Mazowsze znalazło się w gronie 30 nominowanych samorządów w konkursie na najciekawsze inicjatywy prozdrowotne.

Konkurs „Zdrowy Samorząd”, organizowany jest po raz drugi przez PortalSamorzadowy.pl oraz portal i magazyn Rynek Zdrowia. Laureaci wyłonieni zostaną przez Radę Konsultacyjną konkursu. Jeden z projektów otrzyma także nagrodę czytelników RynekZdrowia.pl i PortalSamorzadowy.pl – o tym zdecydują Państwa głosy.

Samorząd Województwa Mazowieckiego został nominowany za program „Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji chodu”. Program adresowany był do pacjentów z województwa mazowieckiego z rozpoznanym mózgowym porażeniem dziecięcym, powodującym zaburzenia chodu wymagające intensywnej terapii. Projekt realizowany był w latach 2016–2018 przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. w Zagórzu przy finansowym wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Program objął dzieci w wieku 5–18 lat.

Czym jest zautomatyzowana orteza?

Mózgowe porażenie dziecięce (MPDZ) jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności wśród dzieci i młodzieży w Europie. Podstawowym problemem związanym z MPDZ są różne formy zwiększonego napięcia mięśniowego i nieprawidłowej aktywacji mięśni zaburzające rozwój ruchu u dzieci i skutkujące powstaniem trwałych zmian w układzie mięśniowym i kostno-stawowym. Rozwój nowoczesnych metod terapeutycznych daje szanse na znaczne ograniczenie następstw MPD i przeciwdziałanie zaburzeniom prowadzącym do niepełnosprawności dziecka. Jedną z takich metod jest terapia chodu z zastosowaniem zautomatyzowanej ortezy. Składa się on z zewnętrznego szkieletu napędzającego kończyny dolne (DGO), systemu odciążającego pacjenta (BWS) oraz bieżni ruchomej. Podczas sesji terapeutycznej robot porusza kończynami pacjenta zgodnie z wcześniej ustalonym wzorcem chodu. Dzięki oprogramowaniu urządzenia możliwa jest zmiana odciążenia, długości kroków, siły prowadzącej (GF), jak i prędkości chodu podczas terapii celem dostosowania parametrów terapii do aktualnych możliwości pacjenta.

W przypadku klasycznej terapii chodu, niezbędna jest pomoc fizjoterapeuty, a często dla zachowania prawidłowej postawy ciała pacjenta, odciążenia i cyklicznie powtarzanych ruchów niezbędne jest zaangażowanie kilku fizjoterapeutów – jest to wyzwanie, często trudne do realizacji.

W programie, prowadzonym przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. w Zagórzu, każdego roku brało udział 57 pacjentów. Wszyscy uczestnicy projektu odbyli 15 sesji z zastosowaniem zautomatyzowanej ortezy do nauki chodu Lokomat oraz wzięli udział w badaniach początkowych i końcowych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono znaczny, pozytywny wpływ treningów z zastosowaniem zrobotyzowanej ortezy na wzrost prędkości chodu uczestników programu. Zaobserwowano również poprawę umiejętności z zakresu tzw. dużej motoryki, poprawę wydolności oraz wzrost siły mięśniowej kończyn dolnych (zginacze i prostowniki stawów biodrowych oraz kolanowych).

Zagłosuj!