Zabytkowa Figura Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku odnowiona – dziś jej poświęcenie!

Leśna figura Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku, którą poświęcił św. Maksymilian w 1939 r., została całkowicie odnowiona. Poświęcenia po renowacji dokona o. Prowincjał Grzegorz Maria Bartosik dziś, w niedzielę (31 stycznia) po Mszy św. o godzinie 10.00.

Za: https://parafia.niepokalanow.pl/

***

9 lipca 1939 r. św. o. Maksymilian M. Kolbe poświęcił w Niepokalanowie Lasku figurkę Niepokalanej, która przetrwała aż do dzisiaj. Wielokrotnie odnawiana doczekała się w tym roku gruntownej renowacji. Po zdjęciu 16 warstw starej farby i polakierowaniu odzyskała swój pierwotny blask. 24 listopada 2020 r. odnowiona figura wraz z nowym postumentem została ponownie zainstalowana na swoim miejscu.

Za: https://sen.edu.pl/
Fot. https://sen.edu.pl/