XVI Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie

W roku szkolnym 2021/2022 już po raz szesnasty ruszą zapisy do Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie. Zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz młodzież szkół ponadpodstawowych.

Cieszący się szerokim zainteresowaniem konkurs ma na celu przybliżenie młodemu pokoleniu sylwetki o. Rajmunda Kolbego (św. Maksymiliana Marii Kolbego). Wyjątkowej osoby, kojarzonej przede wszystkim jako męczennika z Auschwitz, symbolu ofiary niemieckiego nazizmu. Poprzez Olimpiadę uczestnicy mogą zapoznać się z życiem Świętego, poznając Go jako kapłana, misjonarza, założyciela klasztoru w Niepokalanowie, wydawcy „Ryceza Niepokalanej”, czy też świetnego naukowca – doskonałego matematyka, przedsiębiorcy. Osoby o niezwykłej sile ducha, która całe swoje życie zawierzyła Matce Bożej. Celem Olimpiady jest również chęć rozpropagowania wśród młodzieży Świętego, jako wzoru pracowitości, pokory i otwartości na drugiego człowieka. Uczestnicy konkursu pogłębiając swoją wiedzę o św. Maksymilianie mogą znaleźć wskazówki jak poznać Maryję, jak bezgranicznie jej zaufać oraz w jaki sposób w życiu kierować się miłością do bliźniego.

Wszystkich, którzy zastanawiają się nad wzięciem udziału w Olimpiadzie możemy zapewnić, że jest to niezapomniana przygoda ze Świętym. Olimpiadę organizują franciszkanie we współpracy z UKSW w Warszawie. Jest ona organizowana na trzech poziomach edukacyjnych: – konkurs plastyczny dla klas 0-V szkół podstawowych; – konkurs wiedzy dla klas VI-VIII szkół podstawowych; – konkurs wiedzy dla szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczniów w konkursie plastycznym jest zilustrowanie wybranego przez Organizatorów wydarzenia z życia św. Maksymiliana, natomiast w konkursie wiedzy uczniowie muszą zapoznać się z życiorysem św. Maksymiliana na podstawie wyznaczonej lektury oraz zapoznać się z podaną księgą Pisma Świętego. Oprócz zdobytej wiedzy i inspiracji uczestnicy mogą wygrać także cenne nagrody (w przypadku konkursu wiedzy jest to wysokiej klasy sprzęt elektroniczny oraz indeksy na studia). Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie dokonuje na początku roku szkolnego katecheta lub inny nauczyciel z danej szkoły. Regulamin Olimpiady, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl

XVI Ogólnopolską Franciszkańską Olimpiadę Wiedzy o św. Maksymilianie honorowym patronatem objął Minister Edukacji Narodowej.

Pytania można kierować na adres: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl


DO ODSŁUCHANIA: Rozmowa z o. Danielem Śliwińskim o 16. Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiadzie Wiedzy o św. Maksymilianie