XIII Warszawski Dzień Modlitwy Różańcowej

Już po raz trzynasty w kościele dominikanów na Służewie odbędzie się Warszawski Dzień Modlitwy Różańcowej.

Do udziału w obchodach są zaproszeni przede wszystkim członkowie stowarzyszeń Żywego Różańca, bractw różańcowych, osoby życia konsekrowanego i czciciele Matki Bożej ze swoimi duszpasterzami. Tegoroczne obchody będą dziękczynieniem za beatyfikację założycielki Żywego Różańca, bł. Pauliny Jaricot.

Program

10.00 – modlitwa różańcowa dzieci i rodziców oraz warsztaty różańcowe
11.00 – modlitwa różańcowa Żywego Różańca i czcicieli Matki Bożej
12.00 – Msza św. dziękczynna za beatyfikację bł. Pauliny Jaricot; po Mszy Świętej – agapa
15.00 – modlitwa różańcowa osób chorych i niepełnosprawnych
20.30 – modlitwa śpiewem Akatystu ku czci Bogarodzicy
21.30 – konferencja ks. dr. Macieja Będzińskiego: „Od modlitwy do apostolatu – na przykładzie bł. Pauliny Jaricot”
22.00 – modlitwa różańcowa o pokój dla Ukrainy.

Za: https://archwwa.pl/