Wyjątkowa lekcja o Samorządzie Województwa Mazowieckiego

Podczas spotkania w urzędzie marszałkowskim uczniowie z ostatniej klasy gimnazjalnej CXXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana z pierwszej ręki zdobyli informacje o funkcjonowaniu samorządu województwa.

Jesteśmy wspólnotą

Samorząd Województwa Mazowieckiego tworzą wszyscy mieszkańcy regionu – podkreślił marszałek Adam Struzik. Jest ich obecnie ponad 5 mln. To duża wspólnota, która decyduje (wybierając w wolnych wyborach), kto w jej imieniu podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące rozwoju i przyszłości województwa.

Marszałek omówił najważniejsze zadania, jakie realizuje samorząd województwa. Zaznaczył, że od początku jego funkcjonowania udało się ze środków regionu i funduszy unijnych zrealizować wiele cennych i prospołecznych inicjatyw. Dodał też, że samorządy cieszą się w Polsce wysokim poziomem zaufania (według CBOS) – znacznie wyższym niż instytucje władzy na poziomie centralnym. Zachęcał uczniów do angażowania się w sprawy publiczne oraz wzmacnianie więzi ze wspólnotą lokalną.

Mazowsze – tu mieszkamy

Młodzież zdobyła cenne informacje o województwie i jego walorach. Prezentację dotyczącą regionu przygotowała zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmańska. Goście dowiedzieli się, m.in. jakimi symbolami posługuje się Mazowsze, skąd pochodzi nazwa regionu, jakie czynniki wpływają na jego atrakcyjność i dynamiczny rozwój. Uczniowie zachęceni zostali do odkrywania ciekawostek przyrodniczych i kulturalnych, związanych z województwem.

Młodzi Mazowszanie aktywnie uczestniczyli w lekcji, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami. Niecodzienne zajęcia pozwoliły w przystępny sposób poznać atuty naszego województwa, a także zmobilizować uczniów do podejmowania działań w swoim lokalnym środowisku.

Samorząd Województwa Mazowieckiego