Wspomnienie bł. męczenników Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego

Zbigniew Strzałkowski urodził się 3 lipca 1958 r. w Tarnowie. Pierwsze śluby w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych złożył 2 września 1980 r., a 7 czerwca 1986 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po okresie pracy wychowawczej w niższym seminarium w Legnicy wyjechał na misję do Peru.

Michał Tomaszek urodził się 23 września 1960 r. w Łękawicy. Pierwsze śluby w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych złożył 1 września 1981 r., a 23 maja 1987 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po okresie pracy duszpasterskiej w Pieńsku wyjechał na misję do Peru /za: brewiarz.pl/.

7 czerwca 1986 r. w kościele pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu bł. Zbigniew Strzałkowski przyjął święcenia prezbiteratu, a bł. Michał Tomaszek – diakonatu. Wyjątkowo w tym dniu uroczystość była wspólna, ponieważ obchodzono 750-lecie przybycia franciszkanów do Wrocławia. Data wspólnych święceń stała się – po ich męczeńskiej śmierci, 9 sierpnia 1991 r. w Pariacoto – datą ich wspomnienia liturgicznego na terenie Polski. 9 sierpnia wspominamy już bowiem św. Edytę Stein.

***
Franciszkanie zostali zamordowani za wiarę w Pariacoto, gdzie obydwaj pracowali. To małe peruwiańskie miasteczko, położone w paśmie Kordyliery Czarnej, stanowiło serce misji franciszkańskiej. Parafia obejmowała jednak ponad 70 miejscowości, rozsianych często wysoko w górach. Pracę w parafii, na zaproszenie biskupa diecezji Chimbote, w 1989 r. podjęli franciszkanie: bł. Michał Tomaszek, bł. Zbigniew Strzałkowski i o. Jarosław Wysoczański. 9 sierpnia 1991 r. działalność franciszkanów została brutalnie przerwana przez terrorystów z ugrupowania „Świetlisty Szlak”. Nocą tego dnia ojcowie Michał i Zbigniew zostali zamordowani przez terrorystów /br. Jan Hruszowiec OFMConv, Promotor Kultu Błogosławionych Męczenników z Pariacoto/.

Fot. za: www.franciszkanie.pl

***

Modlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem bł. Michała i bł. Zbigniewa, Męczenników z Pariacoto

Boże, który powołałeś błogosławionych Michała i Zbigniewa, kapłanów,
do naśladowania Chrystusa za wzorem św. Franciszka z Asyżu,
i dla dobra ludu im powierzonego
umocniłeś ich Twoim Duchem aż do męczeństwa,
spraw, abyśmy za ich wstawiennictwem wzrastali w miłości do Ciebie
i w łaskawej służbie wobec najmniejszych.
Udziel nam również łaski…,o którą prosimy
za wstawiennictwem błogosławionych Męczenników z Pariacoto
i ucz nas zawsze wypełniać Twoją świętą wolę.
Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego
Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.