WORECZEK RYŻU 2019. Modlitwa, post i jałmużna dla dzieci z Kenii i Ekwadoru

Zachęcamy do włączenia się w akcję „Woreczek Ryżu”, której celem jest zbiórka środków finansowych na zakup żywności dla głodnych i niedożywionych dzieci i dorosłych w Kenii i Ekwadorze. Akcja od ośmiu lat pomaga przeżyć kilkuset dzieciom, będących podopiecznymi misjonarzy franciszkańskich z gdańskiej Prowincji św. Maksymiliana.

Tegoroczne hasło brzmi: „Byłem głodny, a daliście Mi jeść” Mt 25,35.

W krajach rozwiniętych częstym problemem jest rodzaj szynki na kanapce, ilość spożywanych kalorii. Dylematem niemal życiowym staje się rodzaj wina podanego do posiłku i jego temperatury…

W tym samym czasie w krajach rozwijających się, czyli tzw. krajach Trzeciego Świata (N.B. strasznie nie lubię tego określenia) dylematem matki jest to, czy rodzina w ogóle będzie miała co zjeść danego dnia. Najczęściej posiłek jest tylko raz dziennie i składa się z ryżu, albo fasoli, kukurydzy z jakimś warzywem. Mięso spożywane jest rzadko, przy specjalnych okolicznościach czy świętach… W okresie suszy nie starcza nawet na jeden posiłek dziennie. Co wtedy zrobić?

Do akcji wkraczają nasi misjonarze, którzy pod opieką mają sierocińce, szkoły, ośrodki zdrowia, itd. Dlatego wspólnie z Fundacją „Tworzyć Miłością„ wychodzimy z inicjatywą pomocy osobom dotkniętym głodem, lub niedożywieniem w Kenii i Ekwadorze. Sezonowe programy pomocy nie zaspokoją głodu przez cały rok. Dlatego oprócz intensywniejszego nagłaśniania problemu w okresie Wielkiego Postu, chcemy promować zbiórkę przez okrągły rok.

Akcja posiada trzy wymiary:

  1. Postu – w wybranym dniu WORECZEK RYŻU staje się dla nas, jeżeli to możliwe, jedynym posiłkiem;
  2. Jałmużny – pieniądze, które przeznaczylibyśmy na posiłki składamy jako ofiarę na potrzebujących;
  3. Modlitwy – wspominamy w modlitwie ubogich, głodnych i cierpiących.

W ten sposób darczyńca staje się niejako jedno z obdarowanym, łącząc się w bólu głodu i na modlitwie.

Akcję wspierać można poprzez:
SMS o treści DAR na nr 72052 (2,46 zł z VAT/sms)
wpłaty na stronie Fundacji „Tworzyć Miłością” https://fundacjatm.pl/
wpłaty na stronie Pomagam.pl https://pomagam.pl/woreczekryzu
wpłaty na konto Franciszkańskiego Sekretariatu Misyjnego nr 76 1240 1239 1111 0000 1643 7506

Szczegóły akcji na stronie Franciszkańskiego Sekretariatu Misyjnego