„Włoskie Lourdes” i niezwykłe cuda Matki Bożej ze Scoglio (ze skały)!

Brat Cosimo Fragomeni to jeden z najbardziej niezwykłych mistyków przełomu wieków. W 1968 roku doświadczył objawień Maryjnych, zaś przez ostatnie dekady był świadkiem licznych cudów, jakie wydarzyły się w miejscu, w którym przyszła do niego Maryja.

50 lat temu skromny mieszkaniec niewielkiej włoskiej miejscowości, Santa Domenica di Placanica, Cosimo Fragomeni doświadczył objawień Matki Bożej. Podczas trzech spotkań Maryja wzywała do pokuty oraz nawrócenia. Poleciła Fragomeniemu, by w miejscu objawień zbudował kaplicę. Tam Pan Bóg ma „otwierać okno nieba”. Maryja, objawiająca się Cosimie Fragomeniemu, nazwana została Matką Bożą ze Scoglio – czyli ze skały – ponieważ właśnie na skale zobaczył Ją po raz pierwszy ten skromny rolnik.

Do miejsca objawień w Santa Domenica di Placanica od lat przybywają tysiące pielgrzymów, doświadczając łaski przemiany serc, a nierzadko fizycznych uzdrowień. Miejsce to nazwano „włoskim Lourdes”, nie tylko z uwagi na cuda, jakie się tam dzieją, ale także dlatego że – podobnie jak w Lourdes – wytrysnęło tam cudowne źródełko.

Nowa książka „Kwiatki brata Cosima” to już druga publikacja, po książce „Brat Cosimo i cuda Matki Bożej ze Scoglio”, opowiadająca o objawieniach Maryjnych w tej włoskiej miejscowości. To historia cudownych zdarzeń do jakich doszło w Santa Domenica di Placanica. Mieszkańcy tej miejscowości oraz pielgrzymi doświadczają niezwykłych darów – często są to cuda przyziemne, ale nierzadko także uzdrowienia i łaski nawróceń. „Kwiatki…” ukazują tę włoską miejscowość w relacji Matki Bożej z przybywającymi tam wiernymi.

Santa Domenica di Placanica znajduje się pod opieką biskupa miejsca, jako miejsce kultu. Popularyzatorami objawień Maryi jest wielu kapłanów, w tym autor książki „Kwiatki brata Cosima” ks. Rocco Spagnolo.

Ks. Rocco Spagnolo, Kwiatki brata Cosima, Esprit, Kraków 2018. Patronat medialny nad książką sprawuje m.in. Radio Niepokalanów.