Wielkie Zawierzenie NSM, 6-15 sierpnia. DOKŁADNY PROGRAM

Wielkie Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi jest organizowane w Niepokalanowie od 2017 r. Do tej pory trwało ono 17 dni od 6 do 22 sierpnia. W tym roku zostało ono skrócone do 10 dni i będzie trwać od 6 do 15 sierpnia

Są to swojego rodzaju rekolekcje, podczas których oddajemy Niepokalanej samych siebie oraz różne dziedziny życia społecznego. Poniżej prezentujemy dokładny program wydarzenia: