Wielkie Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi – Niepokalanów, 6 sierpnia – 22 sierpnia 2020

IV EDYCJA


W dniach 6-22 sierpnia odbędzie się w Niepokalanowie IV edycja akcji Wielkiego Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Jest to akcja duchowego oddania Niepokalanej wszelkich spraw osobistego i społecznego życia. Akcja powstała z potrzeby serca, aby Matka Najświętsza zakrólowała w sercach wszystkich ludzi.

Gdzie wejdzie Maryja, tam „łaskę nawrócenia i uświęcenia wyprasza”.

św. Maksymilian

Przez 17 dni sierpnia pragniemy stworzyć duchową przestrzeń całkowitego i bezwarunkowego oddania siebie i wszelkich spraw Maryi. Wraz ze św. Janem Apostołem chcemy wypełnić Testament z Krzyża i przyjąć Maryję za swoją Matkę. Doświadczając ludzkiej słabości i ograniczoności wierzymy, że Ona może więcej niż my. Dlatego ufnie polecamy Jej wszystkie sprawy.

W Fatimie Maryja prosiła o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. Pragniemy oddać Jej wszystkie sprawy naszej Ojczyzny, polecając każdego dnia kolejne sfery życia społecznego. Oddajemy osoby i instytucje, szczególnie te obszary, w których rozpanoszyło się zło. Oddajemy naszej Matce sprawy innych ludzi, prosząc o łaski potrzebne do nawrócenia i uświęcenia.

Przez pierwsze 9 dni będziemy polecać Matce Najświętszej różne dziedziny naszego życia, składając u Jej stóp osoby i instytucje.

W ramach zakończenia Sztafety Różańcowej, która trwa nieprzerwanie od 27 października 2018 do 15 sierpnia 2020 (stulecia Cudu nad Wisłą) odbędą się Rekolekcje Różańcowe. Poprowadzi je Jan Budziaszek – perkusista zespołu Skaldowie, apostoł Różańca Świętego, oraz franciszkanie zaangażowani w dzieło zawierzenia Maryi. Ojcowie w kazaniach przybliżą historyczne zwycięstwa dokonana za pomocą Różańca. Jan Budziaszek omówi 20 tajemnic różańcowych i ukaże piękno tej modlitwy oraz cuda jakie Maryja zesłała w jego życiu i innych osób. Więcej o rekolekcjach na stronie:

Centralnym punktem modlitwy będzie uroczystość Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia. Wtedy na wszystkich Mszach św. ponowimy nasze oddanie Niepokalanej. Przed główną Mszą św. o godz. 10. przy ołtarzu polowym za bazyliką będzie można wysłuchać konferencji poświęconej zawierzeniu Maryi oraz świadectwa otrzymanych łask.

Przez kolejnych 8 dni dni będziemy dziękować Bogu za wszelkie dobro. Tym razem skoncentrujemy się na różnych aspektach walki duchowej, zagrożeń i sposobu radzenia sobie ze złem. Wśród prelegentów: egzorcysta o. Mateusz Stachowski, o. Remigiusz Trocki – autor publikacji na ten temat, dr Andrzej Wronka z Ruchu Effatha oraz dr Iwona Zielonka z Wydziału Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej.

Ostatniego dnia naszych modlitw, 22 sierpnia, ponowimy akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi, tak jak o to prosił papież Pius XII. Uczyni to bp Piotr Libera – biskup płocki.

Można wziąć udział we wszystkich lub kilku dniach Wielkiego Zawierzenia. Każdy uczestnik może we własnym zakresie zamówić nocleg i posiłki w Domu Rekolekcyjnym św. Teresy (e-mail: niepokalanow5@gmail.com, tel. 46 864 21 61) lub w innym miejscu.

Franciszkanie z Niepokalanowa


Szczegółowy program

Czwartek, 6 sierpnia − Zawierzenie Dziedzictwa Kolbińskiego
17:00 adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec święty
18:00 Eucharystia
19:00 Jan Budziaszek, Rekolekcje Różańcowe (RR) – konferencja wprowadzająca
Piątek, 7 sierpnia − Zawierzenie polskiej gospodarki i przemysłu
10:00 adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec święty
11:00 Eucharystia, RR – konferencja I
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, RR – konferencja II
17:00 adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec święty
18:00 Eucharystia, RR – konferencja III
Sobota, 8 sierpnia − Zawierzenie dzieł ewangelizacji i duchowieństwa
11:00 Eucharystia
12:00 adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec święty, RR – konferencja IV
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, RR – konferencja V
Niedziela, 9 sierpnia − Zawierzenie sprawujących władzę
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, RR – konferencja VI
16:00 Eucharystia
17:00 adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec święty
Poniedziałek, 10 sierpnia − Zawierzenie bezpieczeństwa i sportowców
10:00 adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec święty
11:00 Eucharystia, RR – konferencja VII
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, RR – konferencja VIII
17:00 adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec święty
18:00 Eucharystia, RR – konferencja IX
Wtorek, 11 sierpnia − Zawierzenie Telewizji, Radia, Prasy i Internetu
10:00 adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec święty
11:00 Eucharystia, RR – konferencja X
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, RR – konferencja XI
17:00 adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec święty
18:00 Eucharystia, RR – konferencja XII
Środa, 12 sierpnia − Zawierzenie służby zdrowia
10:00 adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec święty
11:00 Eucharystia, RR – konferencja XIII
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, RR – konferencja XIV
17:00 adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec święty
18:00 Eucharystia, RR – konferencja XV
Czwartek, 13 sierpnia − Zawierzenie kultury, sztuki i edukacji
10:00 adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec święty
11:00 Eucharystia, RR – konferencja XVI
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, RR – konferencja XVII
17:00 adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec święty
18:00 Eucharystia, RR – konferencja XVIII
Piątek, 14 sierpnia − Zawierzenie rodzin
UROCZYSTOŚĆ ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO – ODPUST
10:00 adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec święty
11:00 Eucharystia, RR – konferencja XIX
17:00 Transitus św. Maksymiliana
18:00 Eucharystia, RR – konferencja XX
Wigilia Wniebowzięcia NMP
21:00 Wieczór Uwielbienia
23:00 Eucharystia
od 0:00 do 6:00 adoracja Najśw. Sakramentu w bazylice
Sobota, 15 sierpnia − UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP – ODPUST
Msze święte jak w niedzielę, na Mszach św. zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi
Na ołtarzu polowym
10:00 konferencja, świadectwa
11:30 Eucharystia
Niedziela, 16 sierpnia − Dziękczynienie Bogu za Jego miłość
15:00 konferencja: Robert Tekieli, Wokół duchowych zagrożeń
16:00 Eucharystia (o. Mateusz Stachowski OFMConv – egzorcysta)
17:00 adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec święty
Poniedziałek, 17 sierpnia − Dziękczynienie Bogu za stworzenie
17:00 adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec święty
18:00 Eucharystia i konferencja: o. Mateusz Stachowski OFMConv, Z doświadczenia egzorcysty (cz. 1)
Wtorek, 18 sierpnia − Dziękczynienie Bogu za dar życia
17:00 adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec święty
18:00 Eucharystia i konferencja: o. Mateusz Stachowski OFMConv, Z doświadczenia egzorcysty (cz. 2)
Środa, 19 sierpnia − Dziękczynienie Bogu za rodzinę, przyjaciół i bliskich
17:00 adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec święty
18:00 Eucharystia (o. dr Remigiusz Trocki OFMConv)
19:00 konferencja: dr Andrzej Wronka, Zderzenie duchowości katolickiej i magicznej
Czwartek, 20 sierpnia − Dziękczynienie Bogu za zbawienie w Kościele
17:00 adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec święty
18:00 Eucharystia (o. dr Remigiusz Trocki OFMConv)
19:00 konferencja: dr Andrzej Wronka, Maryja Wspomożycielką Wiernych w życiu i po śmierci
Piątek, 21 sierpnia − Dziękczynienie Bogu za powołanie
17:00 adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec święty
18:00 Eucharystia (o. dr Remigiusz Trocki OFMConv)
19:00 konferencja: dr Andrzej Wronka, Obrona wiary przed działalnością sekt
Sobota, 22 sierpnia − Dziękczynienie Bogu za naszą Matkę Maryję
11:00 Eucharystia (bp Piotr Libera)
12:00 adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec święty w intencji kobiet
19:00 konferencja: dr Iwona Zielonka, Jesteś piękna – intrygująca, zachęcająca, pociągająca