Wielka moc rozważania Męki Jezusa Chrystusa

Wielki Post to szczególny czas rozważania Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Gdy zbliżamy się do tajemnicy cierpienia i tajemnicy krzyża, okazuje się, że trudy, które nas przygniatają, stają się o wiele lżejsze. Jak to się dzieje? Odkrywamy, że w naszym cierpieniu nie jesteśmy sami. W każdym trudzie naszego życia stoi obok ukrzyżowany Pan, który cierpi z nami. Rozważanie Męki Pańskiej ma dla naszej duszy zbawienną moc. Uwalnia ją od ciężarów, pociesza, udziela wielu łask i odpustów. Kieruje nasze oczy ku niebu.

Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym – czytamy w Księdze Zachariasza (Za 12,10n).

Św. Faustyna pisze: Jezus mi powiedział, ze najwięcej Mu się przypodobam przez rozważanie Jego Bolesnej Męki i przez to rozważanie wiele światła spływa na duszę moją. Kto chce się nauczyć prawdziwej pokory, niech rozważa Mękę Jezusa. Kiedy rozważam Mękę Jezusa, to mi przychodzi jasne pojęcie wielu rzeczy, których przed tym zrozumieć nie mogłam (Dz 267).

W innym miejscu Apostołka Miłosierdzia Bożego zanotowała: Dziś w czasie Mszy św. widziałam Pana Jezusa cierpiącego, jakoby konał na krzyżu, który mi rzekł: córko Moja, rozważaj często cierpienia Moje, które dla ciebie poniosłem; a nic ci się wielkim nie wyda co ty cierpisz dla Mnie. Najwięcej Mi się podobasz, kiedy rozważasz Moją bolesną Mękę; łącz swoje małe cierpienia z Moją bolesną Męką, aby miały wartość nieskończoną przed Moim Majestatem (Dz 1512).

O wielkim znaczeniu nabożeństwa Drogi Krzyżowej świadczą też obietnice dla odmawiających Drogę Krzyżową, które otrzymał od Jezusa br. Stanisław ze Zgromadzenia Braci Szkolnych w Hiszpanii (Szaffer R., Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa, wyd.6, Wrocław 2009, s.134-136). Obietnic jest tyle, ile stacji Drogi Krzyżowej:

01. Wszystko, o co prosimy przy odmawianiu Drogi Krzyżowej, będzie wysłuchane.
02. Obiecuję życie wieczne tym wszystkim, którzy częściej odprawiają Drogę Krzyżową ze współczuciem.
03. Jestem przy nich w ciągu całego życia i szczególnie będę ich wspomagał w godzinę ich śmierci.
04. Choćby nawet miał ktoś tyle grzechów, ile źdźbeł trawy na polu i piasku na brzegu morskim, będzie mu to wszystko zmazane przez odprawienie Drogi Krzyżowej. (Obietnica ta nie zwalnia od spowiedzi, szczególnie przed przyjęciem Komunii Świętej.).
05. Ci, którzy często odprawiają Drogę Krzyżową, otrzymają w Niebie szczególną chwałę.
06. Uwolnię ich z ognia czyśćcowego, jeżeli się tam dostać powinni, i to w pierwszy wtorek albo piątek po ich śmierci.
07. Błogosławieństwo Moje będzie towarzyszyć Wam z powodu odprawiania każdej Drogi Krzyżowej, w godzinę śmierci, w Niebie i na całą wieczność.
08. W godzinę śmierci nie pozwolę, aby ulegli pokusom szatana. Użyję całej mojej siły, aby spoczęli w Moich ramionach.
09. Jeżeli odprawiają Drogę Krzyżową z miłością, uczynię każdego z nich żywym cyborium. Skąd później z radością rozleję Moje Łaski.
10. Skieruję Moje spojrzenie na tych, którzy często odprawiają Drogę Krzyżową, Ramiona Moje są zawsze otwarte, aby ich ochraniać.
11. Tak jak zostałem przybity do Krzyża, tak samo będę zawsze z tymi, którzy mnie czczą przez odprawianie Drogi Krzyżowej.
12. Nie mogą się oni już ode Mnie odłączyć, ponieważ Ja daję im Łaskę ochrony przed każdym ciężkim grzechem.
13. W godzinę śmierci pocieszę ich Moją obecnością i pójdziemy razem do Nieba. Śmierć będzie lekka dla tych, którzy często odprawiali Drogę Krzyżową.
14. Dusza Moja będzie dla nich płaszczem ochrony. Będę im śpieszył zawsze z pomocą, tak że znajdą we Mnie spokój.


Przypominamy, że w okresie Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej na antenie Radia Niepokalanów w każdy piątek o godz. 17.15 i 24.00.