Warszawa: Pierwszy Europejski Festiwal Schumana: 13 maja

festiwal_schumana_2017Organizatorami „Pierwszego Europejskiego Festiwalu Schumana” są: Instytut Myśli Schumana i Grupy Schumana, które powstały 13 grudnia 2015 roku. To z ich inicjatywy został powołany do życia, 11 lipca 2016 roku, Instytut Myśli Schumana, łączący wszystkie Grupy działające w Polsce, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Rzeszowie, Krośnie, Krakowie, Łodzi, Białymstoku, Nowym Sączu, Lublinie, Krasnymstawie.

Zarówno Instytut, jak i Grupy Schumana włączają się w dzieło, które zapoczątkował sługa Boży Robert Schuman, wielki myśliciel i działacz polityczny, zwany również „Świętym w garniturze”, którego jednym z największych osiągnięć było zbudowanie wspólnoty narodów Europy i to w czasach, w których pojednanie między wieloma krajami na naszym kontynencie wydawało się utopią. Na naszych oczach ta wspólnota – zwana od 25 lat Unią Europejską – przybiera kształt w dużej mierze sprzeczny z myślami Schumana i z wartościami chrześcijańskimi. W tym właśnie upatrujemy najważniejsze źródło obecnego kryzysu wspólnoty w Europie.

W świetle skomplikowanej i trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się dzisiaj kraje Unii, dostrzega się wielką potrzebę podejmowania działań zmierzających do odbudowy i naprawy relacji między nimi. Instytut Myśli Schumana, tak jak Robert Schuman, podejmuje, poprzez działanie w różnych obszarach życia społecznego, rolę integrowania różnych podmiotów społecznych i wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy, aby budować jedność, solidarność i pokój poprzez powrót do fundamentu kultury naszego kontynentu, jakim było i jest chrześcijaństwo.

Jesteśmy przekonani, że Robert Schuman może ponownie uratować Europę przed dezintegracją i zapewnić jej pokój, jak zrobił to tuż po II wojnie światowej. To przecież on powiedział już ponad 60 lat temu, że „albo Europa będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale”. Podobnie formułował swoją wizję Europy św. Jan Paweł II, który m.in. powiedział: „Myśląc o Europie, troszczę się przede wszystkim o to, aby zachowała ona swoje chrześcijańskie dziedzictwo i pozwoliła mu owocować”.

A jeśli – jak Jezus zapowiadał przez św. Faustynę – „z Polski wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje”, tym bardziej tu w naszej Ojczyźnie powinniśmy przypominać Europie o jej chrześcijańskich korzeniach.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do udziału w festiwalu wszystkie osoby, organizacje, instytucje, którym leży na sercu sprawa zapewnienia trwałego pokoju w Europie. Tak jak kiedyś Polska otrzymała wielki dar chrztu z Europy, tak teraz powinna odwzajemnić się i przypomnieć Europie o jej chrześcijańskich korzeniach. Dlatego ważną częścią tego wydarzenia będzie Msza Święta o godz. 12:00 w intencji rychłej beatyfikacji Roberta Schumana. Cały Festiwal będzie trwał od 10:00 do 16:00. Obok oprawy muzycznej uczestnicy Festiwalu będą mieli okazję wysłuchać prelekcji o Robercie Schumanie oraz uczestniczyć w wielu warsztatach poświęconych różnym aspektom życia społecznego w świetle idei przyświecających działaniom tego wielkiego człowieka. Wstęp na Festiwal jest wolny, a szczegółowe informacje dotyczące tego ważkiego wydarzenia można znaleźć w internecie na stronie: IMSchuman.com.

Jeśli chcesz być częścią tej iskry Bożej wychodzącej z Polski, nie może Cię zabraknąć!