W Poznaniu trwa Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona Dzieciom Utraconym, 28-29 września

W dniach 28-29 września 2021 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbywa się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Odeszły, aby żyć wiecznie… Pogrzeb dziecka poronionego z perspektywy ekumenicznej”. Jej pomysłodawcą i współorganizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

W trakcie konferencji zostanie wygłoszonych 18 referatów. Wystąpienia prelegentów będą koncentrowały się wokół czterech tematów: statusu embrionu i płodu ludzkiego, liturgicznego pochówku dziecka zmarłego przed narodzeniem, pośmiertnego losu dzieci umierających bez chrztu w okresie prenatalnym oraz towarzyszenia pastoralnego rodzicom po poronieniu samoistnym. Wskazane zagadnienia zostaną rozpatrzone z perspektywy tradycji dogmatycznej, liturgicznej i pastoralnej Cerkwi Prawosławnej, Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościoła Greckokatolickiego, Kościoła Anglii, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościołów Starokatolickich. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie naukowe i ekumeniczne w Polsce.

Konferencja będzie transmitowana na kanałach YouTube i profilach na Facebooku Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w Krakowie, Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin i Wydziału Teologicznego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

KONFERENCJA NA ŻYWO


15 października w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się diecezjalne obchody Dnia Dziecka Utraconego. W programie o godz. 18.00 Msza święta z zawierzeniem utraconych dzieci Bożemu Miłosierdziu i dziękczynieniem za dar ich życia. Po Mszy świętej zostanie wykonane Oratorium „Jutrznia dla Nienarodzonych” pod kierunkiem kompozytora Pawła Bębenka z udziałem chóru i zespołu instrumentalnego. Organizatorami tegorocznych obchodów są Duszpasterstwo Rodzin Dzieci Utraconych Archidiecezji Krakowskiej i Fundacja „Powrót” Sióstr Jadwiżanek.

W dniach poprzedzających Dzień Dziecka Utraconego na kanale Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka na YouTube ukaże się nabożeństwo „Odeszły, aby żyć wiecznie… Droga Światła dla Rodziców Dzieci Utraconych” z udziałem ks. dr. Janusza Kościelniaka, diecezjalnego duszpasterza rodzin dzieci utraconych.

Plakat: www.pro-life.pl