W Ołtarzewie powstaje Pallotyńskie Centrum “Przyszłość dla Ukrainy”

– Nie chodzi o stworzenie kolejnej noclegowni, ale utworzenie w aglomeracji warszawskiej specjalistycznego centrum, którego zadaniem będzie zapewnienie wsparcia uchodźcom – przekonuje ks. Mirosław Mejzner SAC, rektor WSD.

W remontowanym gmachu Domu Rekolekcyjnego przy Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie powstaje Pallotyńskie Centrum “Przyszłość dla Ukrainy”. – Odkąd wybuchła wojna w Ukrainie, zaczęliśmy zastanawiać się, jak włączyć się w pomoc uchodźcom. W domu parafialnym i w pokojach gościnnych seminarium przyjęliśmy kilka rodzin i osób indywidualnych. Część z nich po dłuższym lub krótszym pobycie pojechała dalej lub wróciła na Ukrainę. Na terenie naszego seminarium znajduje się jednak duży, dwuskrzydłowy budynek przeznaczony na Dom Rekolekcyjny. Podczas dyskusji ze współbraćmi pojawił się odważny pomysł, by stworzyć tu Pallotyńskie Centrum Pomocy Uchodźcom z Ukrainy – wyjaśnia ks. Mirosław Mejzner SAC, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie. – Podobnie zrobił nasz założyciel św. Wincenty Pallotti – jednym z jego pierwszych działań była pomoc ofiarom wojny i rozruchów rewolucyjnych w Rzymie – dodaje.

Pomysł uzyskał akceptację najwyższych władz Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce oraz poparcie przełożonego generalnego, który na początku czerwca osobiście wizytował powstający ośrodek. – Nie bez znaczenia jest także fakt, że 21 naszych współbraci wciąż posługuje na Ukrainie i musimy myśleć o pomocy długofalowej, której formy będą się zmieniać w zależności od rozwoju sytuacji – wyjaśnia pallotyn.

Pierwsze skrzydło pallotyni mają w planach oddać do użytku już w październiku. Znajdzie się nim miejsce dla 50 matek z dziećmi, jadalnia, kuchnia, kaplica, sale zabaw dla dzieci – w przyszłości planowane jest uruchomienie na miejscu przedszkola dla uchodźców. Drugie skrzydło ma zostać oddane pod koniec roku.

– Nie chodzi o stworzenie kolejnej noclegowni, bo takich miejsc jest wystarczająco dużo, ale utworzenie w aglomeracji warszawskiej specjalistycznego centrum, którego zadaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa uchodźcom, pomoc w edukacji dzieci, wsparcie duchowe, psychologiczne i terapeutyczne, pomoc w pogłębieniu kompetencji zawodowych i znalezieniu pracy. Doprowadzenie do integracji społecznej w Polsce lub bezpiecznym powrocie do Ukrainy – wyjaśnia rektor.

W pomoc włączają się m.in. organizacje pomocowe z Ukrainy, mieszkańcy i władze Ożarowa Mazowieckiego i Ołtarzewa. W przyszłości, w miarę możliwości, miejsce to współtworzyć będą także uchodźcy.

Osoby, które chcą włączyć się w misję powstającego ośrodka, mogą zgłaszać się pisząc na adres: rektorat@wsdsac.pl. Poszukiwani są wolontariusze specjaliści – psychologowie, psychoterapeuci, menadżerowie, doradcy zawodowi i pedagodzy. Zbierane są także fundusze na uruchomienie centrum pomocy, darowizny można wpłacać na konto seminarium z dopiskiem “Pallotyńskie Centrum PDU”.

www.kosciol.wiara.pl
Za: www.zyciezakonne.pl